ZIELONE WROTA

Serwis ekologiczny "EkoEdu"

Zapraszamy do zaglądania na strony portalu www.ekoedu.uw.edu.pl, na których sporo się dzieje.


Strony EkoEdu są poświęcone Dekadzie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koordynowanej przez UNESCO.

 

W *Aktualnościach* znajdą Państwo zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach dla metodyków i nauczycieli geografii w dniach 26-27 września (piątek-sobota) 2008r. na temat: "Dynamiczne zmiany klimatyczne w Polsce i na świecie w edukacji geograficznej". Organizatorem warsztatów jest Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii/ /przy Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich/ /w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" i Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.

 

W rubryce *Ekspert radzi* Pani Ilona Morżoł z Polskiego Komitetu UNESCO informuje o możliwości zgłoszenia dobrych przedsięwzięć edukacyjnych na wystawę, która będzie towarzyszyła konferencji podsumowującej dokonania i doświadczenia pierwszej połowy Dekady Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w Bon 31 marca -- 2 kwietnia 2009 r.

 

kontakt

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Tel. (22) 55 44 701 lub (22) 822 22 61
http://ucbs.geo.uw.edu.pl
a.batorczak@uw.edu.pl

 

www.ekoedu.uw.edu.pl