ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą"

16-040 Załuki; tel. (085)717573, e-mail: i_koronkiewicz@o2.pl, www.zaluki.wizytowka.pl


Celami statutowymi jest troska o rozwój dzieci i młodzieży, upowszechnianie pożytecznych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw aktywnych i prospołecznych. Początkowym etapem pracy organizacji był remont zdewastowanej części budynku OSP.
W ramach projektu została utworzona świetlica środowiskowa, gdzie młodzież i dzieci Załuk i okolicznych wsi mogą w sposób pożyteczny i ciekawy spędzać czas wolny. Organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, pomoc w odrabianiu lekcji, sportowe, krawieckie i inne.