ZIELONE WROTA

"Wśród lasów i jezior" - termin konkursu przedłużony

Wigierski Park Narodowy przedłuża termin nadsyłania prac na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pod hasłem "Wśród lasów i jezior".


Celem konkursu jest utrwalenie na fotografii najpiękniejszych zakątków Wigierskiego Parku Narodowego, a także tych elementów przyrody, kultury i krajobrazu, które najbardziej są dla okolicy Parku charakterystyczne oraz uwrażliwianie młodzieży i dorosłych na piękno naszego regionu.


Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
I grupa - do lat 15
II grupa - 16 - 20 lat
III grupa - powyżej 20 lat


W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach i czasopismach (z wyłączeniem Internetu), nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i będące oryginalnymi pracami autora.

 

Zobacz regulamin konkursu.

Prace należy przesyłać  do 18 września 2008 roku, na adres organizatora konkursu:

 

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-400 Suwałki
z dopiskiem: „konkurs fotograficzny”

 

Komisja konkursowa, złożona z organizatorów konkursu oraz profesjonalnych fotografików oceni nadesłane prace w terminie do 27 września 2008 roku.


Prace uczestników będą opublikowane w wydawnictwie poświęconym działalności edukacyjnej i prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 087 563 25 40.

oraz na stronie http://www.wigry.win.pl/konkurs_foto.htm

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!