ZIELONE WROTA

,,Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska"

Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło nowy projekt pod tytułem "Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska". Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, na pomoc mogą liczyć społeczności lokalne, przeciwstawiające się próbom realizacji przedsięwzięć szkodliwych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, a także zagrażających ich najbliższemu otoczeniu.


W ramach prowadzonego aktualnie projektu ,,Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska", realizowanego dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej, Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi bieżącą identyfikację miejsc, w których planuje się wykonanie przedsięwzięć potencjalnie zagrażających lokalnym społecznościom i ich środowisku.

 

Wytypowanych zostanie  8 konfliktogennych miejsc w Polsce. Przykładami interesujących Towarzystwo inwestycji mogą być m.in. planowane spalarnie i wysypiska odpadów, zapory wodne, drogi szybkiego ruchu czy też uciążliwe zakłady przemysłowe, zwłaszcza ingerujące w miejsca wartościowe przyrodniczo (np. Natura 2000).

 

W odniesieniu do 8 zidentyfikowanych grup mieszkańców w Polsce, zagrożonych szkodliwymi inwestycjami, zaplanowano szereg niżej opisanych działań. Na wsparcie w formie konsultacji prawnych będą mogły również liczyć pozostałe społeczności lokalne wymagające takiego wsparcia.

Opis planowanych działań


Zainteresowani projektem otrzymają prawne i eksperckie wsparcie z zakresu ochrony środowiska. Na taką pomoc mogą liczyć głównie mieszkańcy wsi i małych miasteczek, co nie wyklucza pomocy grupom z dużych aglomeracji miejskich.

 

Ponadto, od poniedziałku do piątku można korzystać z bezpłatnych porad prawnych w sytuacjach zagrożenia środowiska i zdrowia społeczności lokalnych. Porad w tym zakresie udziela prawnik Paulina Kupczyk pod nr tel.
0507 326 892  lub w godz. 15.00 - 18.00 pod tel. 071 372 18 16.

 

Pytania można również kierować pisemnie na adres e-mail: biuro@tnz.most.org.pl. Istnieje również możliwość osobistego spotkania z prawnikiem w Oświęcimiu lub we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Robert Wawręty
Koordynator projektu
kom. 0508 585 130, e-mail: wawrety@tnz.most.org.pl

Paulina Adamska
Asystentka koordynatora projektu
kom. 602 690 971, e-mail: paulina@tnz.most.org.


 

TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI
ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
tel.: (033) 842-21-20, (033) 844-19-34
mail: biuro@tnz.most.org.pl

www.tnz.most.org.p