ZIELONE WROTA

Proekologiczna akcja KGHM Ecoren - „Energicznie chroń środowisko.”

Wzrasta świadomość proekologiczna Polaków, ale wciąż zbyt mało robimy, by strzec naturę przed szkodliwymi substancjami. KGHM Ecoren postanowił wcielić w życie zasadę małych kroków i rozpoczął właśnie akcję „Energicznie chroń środowisko”, polegającą na zbiórce zużytych baterii w całej firmie.


Małe baterie = wielki problem

 

Nie są duże, ważą niewiele, a szkodzą ogromnie – baterie, powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych, są błogosławieństwem, ale i przekleństwem. Troską nas wszystkich, bo niewłaściwie składowane przyczyniają się do zanieczyszczania natury metalami ciężkimi. Szacuje się, że liczba baterii pojawiających się na polskim rynku rocznie przekracza 240 milionów sztuk, a tylko 25 proc. z nich trafia do odzysku. Większość wysłużonych „paluszków” ląduje najczęściej w zwykłych koszach na śmieci, a potem wprost na składowisko odpadów. Na nielegalnych i dzikich wysypiskach baterie ulegają korozji, a cała zawartość – w tym m.in. toksyczne metale ciężkie oraz żrące kwasy tworzące elektrolit – przenika do gleby i wód gruntowych, podtruwając rośliny i w konsekwencji nas samych. Jedna mała bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 metr sześcienny gleby i zatruć 400 litrów wody, a przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii jest aż 3 kg rtęci i pół kilo kadmu – bardzo trujących i niebezpiecznych substancji.

 

www.bibliofilur.republika.pl

Zwykle wyrzucając zużyte baterie mało kto zastanawia się nad konsekwencjami takiego czynu – „paluszki” są niewielkie i niezauważalne, w dodatku wciąż brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby łatwo i wygodnie oraz zgodnie z proekologicznymi zasadami pozbywać się takich odpadów. Nie ma również zdecydowanej kampanii edukacyjnej, zachęcającej obywateli do selektywnej zbiórki. I choć dla wielu osób kwestia właściwej selekcji baterii to wciąż tylko teoria, skutki instynktownych i lekkomyślnych działań mogą być tragiczne dla całej planety.

 

 

Czerwone pojemniki z hasłem „Energicznie chroń środowisko – tu wrzucaj zużyte baterie” oznaczone są logo KGHM Ecoren oraz DKE – Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej, spółki prowadzącej recykling baterii oraz akumulatorów małogabarytowych w zakładach w Polkowicach. Odpady poddawane są tam segregacji, a następnie obróbce mechanicznej, czyli kruszeniu, mieleniu i separacji magnetycznej. Odzyskane metale (żelazo, chrom i nikiel) stanowią surowiec wtórny dla hut, zaś zmielone tworzywa sztuczne, papier, smoła i żelatyna po zmieszaniu z trocinami i zużytym czyściwem są wykorzystywane jako substrat do produkcji alternatywnego paliwa, wykorzystywanego np. przez cementownie i elektrociepłownie.

 

Organizatorzy akcji „Energicznie chroń środowisko”:

 

 KGHM Ecoren S.A. – innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się firma zajmującą się produkcją metali i ich związków oraz zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych, powstałych przy produkcji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.

 Spółka jest jedynym w Europie producentem związków renu – niezwykle rzadko występującego w naturze, cennego metalu, stosowanego przede wszystkim w przemyśle petrochemicznym i lotniczym. Odzyskuje też miedź i srebro, od wielu lat z powodzeniem zagospodarowuje również żużle hutnicze.

 

Dolnośląska Korporacja Ekologiczna - spółka powołana do życia w 1997 roku przez DSI (obecnie KGHM Ecoren) i należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. W 2001 roku drugim wspólnikiem została SUEZ ENVIRONMENT prowadząca działalność w zakresie ochrony środowiska.

 

DKE specjalizuje się w recyklingu baterii, jest w tej dziedzinie największym zakładem w Polsce: 90 proc. baterii zebranych na terenie Polski utylizowanych jest właśnie tu. Zainstalowana linia technologiczna umożliwia roczny przerób 800 ton baterii, a już wkrótce dzięki jej rozbudowaniu Korporacja będzie mogła przerabiać nawet do 1500 ton baterii rocznie. Spółka prowadzi również zbiórkę i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także kompleksową obsługę w ramach gospodarki odpadami przemysłowymi. Współpracuje z wieloma organizacjami odzysku i firmami, posiada Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005.


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Szczepaniak
KGHM Ecoren S.A.
tel. (+48 76) 74 68 951
e-mail: j.szczepaniak@ecoren.pl

 

oraz na www.ecoren.pl