ZIELONE WROTA

II Rajd Rowerowy Suwalszczyzna - Suvalkija

W pierwszy dzień przedłużonego sierpniowego weekendu - 15 sierpnia ruszy II Rajd Rowerowy Suwalszczyzna (Polska) - Suvalkija (Litwa) organizowany przez Suwalski Oddział PTTK.


W pierwszy dzień przedłużonego sierpniowego weekendu - 15 sierpnia ruszy II Rajd Rowerowy Suwalszczyzna (Polska) - Suvalkija (Litwa).

 

Celem rajdu jest poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych regionu Suwalszczyzny położonego po obu częściach granicy polsko-litewskiej, popularyzacja kwalifikowanej turystyki rowerowej oraz szlaków rowerowych na polsko-litewskim pograniczu, przede wszystkim szlaku transgranicznego R65 - Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny.


Tegoroczna trzydniowa (15 - 17 sierpnia) trasa będzie prowadzić przez najpiękniejsze tereny ziemi suwalskiej i sejneńskiej po stronie polskiej (Stary Folwark, Pogorzelec, Giby, Zelwa, Berżniki), a po stronie litewskiej przez południowo-zachodnią część obwodu alituskiego, tj. okolice Kopciowa (Kapčiamiestis), Białej Hańczy, Wiejsiejskiego Parku Regionalnego.

 

Planowany program rajdu przedstawia się następująco:

15 sierpnia "Pierścieniem Rowerowym Suwalszczyzny" (Suwałki - Mała Huta - Stary Folwark - Pogorzelec - Giby - Berżniki)


16 sierpnia "Szlakami Suvalkiji" (Berżniki - Kopciowo/LT - Biała Hańcza/LT - Wiejsiejski Park Regionalny/LT - Berżniki)


17 sierpnia "Po Sejneńskich Pagórkach" (Berżniki - Zelwa - Giby - Suwałki).


Rajd będzie startował z Suwałk, spod siedziby głównego organizatora (biuro suwalskiego Oddziału PTTK przy ul. Kościuszki 37), który udziela szczegółowych informacji nt. imprezy.


Rajd odbędzie się pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Przeczytaj regulamin rajdu.

 

Zgłoszenia na rajd (karta zgłoszenia) należy przesłać:
na adres e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
lub fax’em pod numer: 087 566 79 47
albo na adres:
Oddział PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37  16-400 Suwałki

 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez organizatora do 8 sierpnia 2008 r. Został przewidziany limit miejsc - do 30 osób.


Organizatorem głównym jest Suwalski Oddział PTTK wspierany przez Powiat Suwalski. Imprezę współfinansuje Urząd Miejski w Suwałkach.