ZIELONE WROTA

Serwis ekologiczny "Klimat dla Ziemi"

Serwis jest elementem kampanii pt.: "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawiaków", prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z firmą Vattenfall Heat Poland.


Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię "Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie.

 

Fundacja prowadzi również - wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska, m.in.: program "Czysta Gmina" - propagujący wprowadzanie w gminach zintegrowanej gospodarki odpadami, "Pomóżmy kasztanowcom" - ratujący kasztanowce przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, program "Przyjaciele lasu" - wspierający społeczne akcje zalesień i edukacji ekologicznej w tym zakresie.

 

Serwis www.klimatdlaziemi.pl jest elementem kampanii pt.: "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawiaków", prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z firmą Vattenfall Heat Poland. Program "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawiaków" - skierowany jest do mieszkańców Warszawy i Pruszkowa, promujący oszczędzanie energii oraz inne zachowania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

 

 

Treść witryny "Klimat dla Ziemi" została przygotowana i zredagowana przez fizyka, specjalistę w dziedzinie zmian klimatu Marcina Popkiewicza.

 

Na stronie "Klimatu dla Ziemi" podejmowana jest tematyka ochrony klimatu naszej Planety. Zamieszczane są aktualne i obszerne informacje o efekcie cieplarnianym, źródłach emisji gazów cieplarnianych, prognozy na przyszłość, raporty IPCC -  Intergovernmental Panel on Climate Change czyli Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu

 

Można również pobrać osobisty kalkulator emisji CO2, za pomocą którego można się dowiedzieć jakiej emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych i procesów przemysłowych odpowiada nasz sposób życia. Orócz energii zużywanej w domu i podczas przemieszczania się różnymi środkami transportu, kalkulator uwzględnia także konsumpcję towarów przemysłowych, żywności i wszystkie pozostałe źródła emisji. Z pomocą kalkulatora można zasymulować zmiany w swoim stylu życia, redukując swój wpływ na zmiany klimatu Ziemi.

 

Na witrynie zamieszczane są również nowinki budownictwa (np. dachówki wykorzystujące energię słoneczną, przez co  można całkowicie wyeliminować rachunki za elektryczność), a także  rozwiazania techniczne, które pozwolą rozwiązac problem wyczerpujacych się paliw kopalnych i nadmiernej emisji CO2 na Ziemi (np. panele słoneczne na pustyni).

 

            


Do dyspozycji nauczycieli i edukatorów na stronie www.klimatdlaziemi.pl zamieszczono scenariusze zajęć lekcyjnych i projekt programu międzyprzedmiotowego przygotowanych w celu nauczania o zmianach klimatu zachodzących na Ziemi. Materiały powstały w wyniku współpracy z firmą Vattenfall Heat Poland oraz nauczycielami-metodykami nauczania biologii i przyrody w ramach programu "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawiaków". Konspekty lekcji przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

Kontakt:

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m 5
00-528 Warszawa
tel./fax (0-22) 622-81-18, 622-98-68

 

www.naszaziemia.pl

e-mail: fundacja@naszaziemia.pl

 

www.klimatdlaziemi.pl