ZIELONE WROTA

Zeroemisyjna Letnia Szkoła Wyszechradzka

W tym roku, poprzez udział w projekcie "Czas na las" Fundacji Aeris Futuro, Letnia Szkoła Wyszehradzka była "wolna od emisji CO2". Organizacja projektu według standardów ograniczenia emisji dwutlenku węgla polegała na oszacowaniu ilości wyemitowanego CO2, zastosowaniu zaleceń redukujących tę emisję oraz na zasadzeniu drzew w Babiogórskim Parku Narodowym, które zrównoważyły niekorzystny wpływ gazu na środowisko. Dlatego właśnie 12 lipca, uczestnicy Szkoły wraz z organizatorami i przedstawicielami Fundacji Aeris Futuro zasadzili w Zawoi, bezpośrednim sąsiedztwie Babiej Góry, 210 młodych drzew.


Celem Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, jednego z największych niezależnych przedsięwzięć edukacyjnych w Europie, jest stworzenie atrakcyjnego i wolnego od polityki pola współpracy dla młodych ludzi oraz umożliwienie im debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi i kulturalnymi.
Letnia Szkoła Wyszehradzka, której inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza organizowana jest we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Stowarzyszeniem ds. Spraw Międzynarodowych z Pragi, Centrum Badań nad Etnicznością i Kulturą w Bratysławie, Instytutem EuroRegio Ukraina w Kijowie oraz Fundacją Aeris Futuro. Dotychczas uczestniczyło w niej 350 studentów i absolwentów (w tym z Europy Wschodniej) oraz ponad 150 gości i ekspertów międzynarodowych. W blokach artystycznych organizowano pokazy filmowe, debaty literackie, m.in. z Andrzejem Stasiukiem, Jurijem Andruchowiczem, Jerzym Stuhrem oraz spotkania z tłumaczami twórczości Czesława Miłosza. Wśród wykładowców i ekspertów byli m.in.: Borys Tarasiuk, prof. Stanisław Szuszkiewicz, prof. Adam Rotfeld, Adam Michnik, Janina Paradowska, prof. László Rajk, prof. Nina Witoszek-Fitzpatrick, prof. Michael Daxner, prof. Zdzisław Mach i dr Emil Brix.

 

W tym roku 50 uczestników z różnych krajów Europy wśród wielu tematów rozważało również zagadnienia związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym. W otwartych debatach i dyskusjach podniesione zostaly m.in. kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także z ociepleniem klimatu, ekologią, promocją zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Letnia Szkoła Wyszechradzka

 

     

 
Letnia Szkoła Wyszechradzka

 

 

Pomysł na zorganizowanie przedsięwzięcia CO2-neutralnego jest znany w świecie – neutralizacje CO2 towarzyszą m.in. szczytom G8 i konferencjom Unii Europejskiej. W Polsce podobne akcje spotykają się z dużym zainteresowaniem, a każda ich realizacja staje się świadectwem społecznej odpowiedzialności organizatorów imprez, projektów i spotkań za środowisko naturalne.
 
Fundacja Aeris Futuro prowadzi kalkulacje dotyczące zrównoważenia emisji CO2 na podstawie metodologii opracowanej w ramach programu „CZAS NA LAS”, zgodnie z wytycznymi IPCC, World Resources Institute (WRI) i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Unii Europejskiej oraz ekspertów w danych dziedzinach.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Willa Decjusza  

30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 17a   

tel.: (12) 425 36 44    faks: (12) 425 36 63           

e-mail: villa@villa.org.pl  www.villa.org.pl