ZIELONE WROTA

"Fotografia dzikiej przyrody" (Wildlife Photographer of the Year 2002-07)

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego zaprasza w dniach 18 lipca - 31 sierpnia do obejrzenia wystawy "Fotografia dzikiej przyrody" (Wildlife Photographer of the Year 2002-07).


Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów fotograficznych Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002 – 2007, organizowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie.

Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964 r. i w miarę swojego rozwoju stał się najbardziej cenionym i największym w świecie przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej przyrody. Każdorazowo jego efektem jest wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach i szósty rok z rzędu w Polsce.

Na wersję wystawy prezentowanej w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego składa się 60 wybranych zdjęć z 6 ostatnich edycji, nagrodzonych i wyróżnionych w kilkunastu kategoriach, autorstwa 58 fotografów z 18 krajów.

 
                            

Wśród zwycięskich prac wyselekcjonowanych spośród 20 - 33 tys. fotogramów, nadsyłanych rokrocznie w latach 2002 – 07 znalazło się jedyne zdjęcie, wykonane przez autorów z Polski, Renatę i Marka Kosińskich zatytułowane: „Perkozy karmiące młode”. Dr Renata Krzyściak-Kosińska jest pracownikiem Białowieskiego Parku Narodowego, od 2004 r. kieruje pracownią naukową.

Cele jakie przyświecają organizatorom konkursu i wystawy można najogólniej określić w kilku punktach:
- podnieść status fotografii dzikiej przyrody do rangi głównych nurtów współczesnej sztuki,
- stać się najpoważniejszym forum fotografii tego rodzaju, przedstawiając światowej widowni najlepsze obrazy natury,
- inspirować coraz to nowe pokolenia fotografów do tworzenia wizjonerskich i ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody,
- przedstawiać zgromadzone dzieła ludziom na całym świecie, aby ukazać im wspaniałość, dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi i pobudzić w nich dbałość o jego przyszłość.

Dzięki coraz bardziej udanej realizacji tych celów coraz lepsze zdjęcia są oglądane przez coraz większą ilość widzów. Jeśli zliczyć ich wszystkich, to rokrocznie jest to już znacznie więcej niż milion osób, na wszystkich kontynentach, z czego w Polsce ok. 70 - 80 tys.

Organizatorem wystawy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliński.  Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Środowiska.
 
Wystawę można obejrzeć w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego:
Park Pałacowy 11                                                                      
17-230 Białowieża                                                                                                    
                                                                                     
tel. (85) 682-9700 lub (85) 681-2306, (85) 681-2360, (85) 681-2275
fax (85) 682-9716

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00 – 16.30, sobota – niedziela 9.00 – 17.00
ceny biletów: 6.00 zł normalny, 3.00 zł ulgowy.

Serdecznie zapraszamy!