ZIELONE WROTA

II Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy".

Towarzystwo Muzyczne "SŁOPIEWNIE" zaprasza 27 lipca 2008 roku do Waniewa (gm. Sokoły) na II Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni - Młode Głosy".


Celem Festiwalu  jest:
- przegląd, ochrona, zachowanie, dokumentacja i promocja autentycznego tradycyjnego repertuaru muzyki ludowej, stylu muzykowania i śpiewu oraz jego wartościowych współczesnych stylizacji i przetworzeń;
- aktywizowanie i rozbudzanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży regionalną i lokalną tradycją muzyczną;
- wspomaganie i wspieranie organizacji nowych dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych, zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i folkowych;
- podnoszenie poziomu artystycznego zespołów oraz muzyków.

 

Festiwal ma charakter konkursu.

 

Pobierz regulamin konkursu, kartę zgłoszenia kapeli oraz kartę zgłoszenia grupy.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 lipca 2008 r. na adres Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, bądź na adres: slopiewnie@e-kultura.plmuzyka@woak.bialystok.pl.

 

 

II Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne pieśni - młode głosy” odbędzie się w Waniewie gm. Sokoły dnia 27 lipca 2008 r. o godz. 13.00 na scenie nad rzeką Narew.

 

Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Wójt Gminy w Sokołach
Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”
przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 

        

              

                                                                    

Szczegółowe informacje:
• Zbigniew Nasiadko (inicjator projektu) kom.0 660 785 089
• Józef Zyśk (koordynator projektu), Dział Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK,
ul. św. Rocha 14, 15-979 Białystok, tel./fax 085 744 63 13
muzyka@woak.bialystok.pl