ZIELONE WROTA

„Nadbiebrzańskie Lato - Goniądz 2008” - warsztaty artystyczne.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zapraszają na IX Warsztaty Artystyczne Dzieci i Młodzieży Podlasia „Nadbiebrzańskie Lato - Goniądz 2008”.


Warsztaty artystyczne będą się odbywać w lipcu i sierpniu br. Mają one na celu połączenie wypoczynku młodzieży ze szkoleniem dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych z placówek kultury woj. podlaskiego. 

Na zakończenie  warsztatów uczestnicy zaprezentują efekty  swojej pracy na miejscowej scenie plenerowej nad Biebrzą.

Szczegółowe informacje pod adresem:

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

ul. Stary Rynek 23

19-110 Goniądz

tel. (085) 738-00-20

tel/faks: (085) 738-00-21

 

e-mail:   gok_goniadz@wp.pl                      

http://www.gok_goniadz.webpark.pl