ZIELONE WROTA

Stawiski

Gmina Stawiski położona jest w północno – zachodniej części Województwo Podlaskiego i stanowi jedną z sześciu gmin Powiatu Kolneńskiego. Graniczy z gminami: Mały Płock, Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Grabowo i Kolno. Przez Gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacji drogowej, wiodący na Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.


Walory przyrodnicze:
• Rezerwat Dzierzbia - Uroczysko Dzierzbia jest rezerwatem leśnym utworzonym w 2001 roku na terenie Nadleśnictwa Łomża, w granicach Obrębu Mały Płock w gminie Stawiski, 2,5 km na zachód od Stawisk. Zajmuje on powierzchnię 35,32 ha i obejmuje doliny strumienia płynącego głęboko wciętą doliną. Strumień wpada do rzeczki o nazwie Dzierzbia, płynącej rozległą zatorfioną doliną na południowym obrzeżu uroczyska. Miejscami zbocza wyniesień otaczających doliny woda i rzeczki Dzierzbia są strome.
• Zalew w Stawiskach - Teren, na którym znajduje się Zalew położony jest w obrębie administracyjnym miasta Stawiski ok. 1 km za miastem.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=6&id_gminy=44

 

Walory kulturowe:

 

Budy Poryckie:
• Młyn „Holender” - zbudowany w latach 1944-1945.


Dzierzbia:
• Zespół dworski - z końca XIX i początku XX w. (rządówka, ośmiorak, aleja kasztanowa, pozostałości parku).
• Młyn wodny - drewniany, z XIX w.


Poryte:
• Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha - zbudowany w latach 1834-1840.


Romany:
• Zespół dworski - murowany dwór z 1843 r., ruina rządówki z 1839 r., budynki gospodarcze z XIX w., park dworski z XIX w.
• Kaplica cmentarna - murowana z 1840 r.
• Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP - zbudowany w 1859 r., dzwonnica z 1859 r., plebania z 1860 r.
• Młyn wodny - murowany z 1843 r.


Stawiski:
• Kościół i klasztor Franciszkanów - późnobarokowy z lat 1788-1818, wieże nadbudowane w XX w. Klasztor piętrowy, jednoskrzydłowy częściowo zachowane pierwotne sklepienia: kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Jest to budowla murowana, trójnawowa, bazylikowa.
• Pomnik - Orła Białego z 1924 r.
• Pozostałości zespołu dworskiego - park dworski z XIX wieku oraz słup bramy wjazdowej z herbami Kisielnickich i Krzymuskich.
• Zabudowa - budynki drewniane i murowane z końca XIX i początku XX w.
• Poczta - klasycystyczny zespół zajazdu pocztowego z 1928 roku.
• Wiatrak holenderski - z początków XX w.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=6&id_gminy=44

 

Historia:
Sieć osadnictwa na naszym terenie, która sformowana została w końcu XIV i w pierwszej połowie XV w, stopniowo zagęszczała się. Głównie na terenie zajmowanych przez drobno szlachtę.
Rozdrabnianie majątków ziemskich, (początki widoczne już były w XV w.) stopniowo pogłębiały się. Rozdrabnianiu towarzyszyła pogłębiająca się szachownica gruntów wsi i między wsiami w wyniku działów małżeństw, kupna – sprzedaży. Często zdarzało się, że jeden szlachcic posiadał kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kawałków ziemi o różnym kształcie i wielkości. Bywało, że szlachcic miał swoje grunta i po kilka zagród w różnych wsiach.
Więcej informacji na stronie: http://www.stawiski.pl/index.php?k=92

 

Sławni ludzie:
• Władysław Tomasz Kazimierz Oleszczyński - urodził się 17 grudnia 1807 r. w Końskowoli niedaleko Puław. Artysta rzeźbiarz.
• Płk. Stanisław Steczkowski - urodził się w Stawiskach 19.12.1897 r. w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W listopadzie 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Stawiskach z ramienia POW.
• Akiba Rubinstein - Największy szachista polski urodził się 12 grudnia 1882 roku w Stawiskach w budynku obecnej siedziby Urzędu Miejskiego w Stawiskach koło Łomży.
Więcej informacji na stronie: http://www.stawiski.pl/index.php?k=37

 

Dojazd:
Mapa dojazdu na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=stawiski&Submit=Szukaj&long=22.157767&lat=53.38173&type=1&scale=7

 

Adres Urzędu Gminy:
Pl. Wolności 13/15
Stawiski

 

Strona internetowa:
http://www.stawiski.pl/