ZIELONE WROTA

Grajewo

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części Województwa Podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W podziale fizyczno – geograficznym Polski obszar Gminy Grajewo położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej wchodzących w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz pojezierza Ełckiego, stanowiącego część Pojezierza Mazurskiego.


Walory przyrodnicze:
• Jezioro Grajwy - Jezioro Grajwy (Brajmura) to cenny obiekt przyrodniczy Grajewa. Leży ono w północno-wschodniej części miasta w dolinie rzeki Ełk. Jest to zbiornik o charakterze bagienno-stawowym, którego brzegi porasta roślinność szuwarowa.
• Jezioro Mierucie - Jezioro położone we wsi Mierucie w gminie Grajewo, w odległości 2 km od siedziby powiatu. Jest to niewielkie jezioro o powierzchni 31,24 ha i średniej głębokości 2,0 m.
• Jezioro Toczyłowo - Jezioro Toczyłowo leży niedaleko miejscowości o tej samej nazwie. Jest to zbiornik o powierzchni 104,55 ha, długości 1650 m i szerokości 900 m oraz maksymalnej głębokości 9,9 m (przeciętna głębokość 4,7 m). Nie posiada wysp, ponad połowa długości linii brzegowej umożliwia wędkowanie z brzegu.
• Rzeka Ełk - Rzeka Ełk to prawobrzeżny dopływ Biebrzy. Jej środkowy odcinek stanowi główną rzekę gminy Grajewo. Długość całkowita rzeki wynosi 113,6 km. Rzeka Ełk wypływa koło miejscowości Siedliska, 12 km na południe od Gołdapi i płynie w kierunku południowym. Po drodze przepływa przez szereg jezior.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=4&id_gminy=28

 

Walory kulturowe:


Białaszewo:
• Kościół p.w. św. Stanisława bp.- na miejscu świątyni z początków XVIII wieku,  zniszczonej w czasie II wojny światowej stanął w latach 1954-1962 nowy budynek. Wewnątrz kościoła znajduje się rzeźba gotycka z XV w. oraz rzeźby barokowe z początków XVIII w.
• Zabudowa - budownictwo drewniane z początków XX w.


Ciemnoszyje:
• Fortyfikacje Linii Mołotowa - składa się na nie 12 żelbetonowych schronów bojowych fortyfikacji stałej fragmentu 66. Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa. Wszystkie powstały na przełomie 1940 i 1941 roku przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami. Pod względem położenia można podzielić je na trzy grupy.


Dybła:
• Dwór - wzniesiony w I połowie XIX wieku, obecnie leśniczówka.
• Kapliczka - wzniesiona w 1847 roku w stylu barokowo-klasycystycznym.
• Kapice, Dybła, Sojczyn Borowy, Chojnówek
• Kapliczki - z XIX w. i początków XX w.


Grajewo:
• Kościół p.w. Trójcy Świętej - zbudowany około 1879-82 roku w stylu neogotyckim z elementami stylu neoromańskiego.
• Kaplica Cmentarna p.w. Świętej Anny - pierwotnie była to kaplica grobowa rodziny Wilczewskich. Zbudowano ją w stylu klasycznym w 1839 roku z fundacji Kajetana Wilczewskiego, marszałka i sędziego pokoju powiatu biebrzańskiego.
• Dwór wzniesiony najprawdopodobniej w 1-szej połowie XIX w. dla Wilczewskich.
• Domy mieszkalne - zabudowa rynku, posiadająca cechy neoklasyczne.
• Kapliczki - dwie kapliczki przydrożne z połowy XIX wieku.
• Dworzec kolejowy – murowany, z końca XIX w.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=4&id_gminy=28

 

Atrakcje gminy:
Imprezy:
• maj - Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka
czerwiec/lipiec - Dni Grajewa
wrzesień - Pożegnanie lata
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=4&id_powiatu=4&id_gminy=28

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyzywienie:
• Bar - Os. Południe, 19-203 Grajewo
• Bar „Przy Kominku” - ul. Piłsudskiego 33, 19-200 Grajewo
• DÖNER KEBAB "ANKARA" - ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych 1, 19-203 Grajewo
• Pokoje noclegowe Krystyna Truszkowska - ul. Kopernika 18, 19-200 Grajewo
• Pokoje noclegowe PHU „PRZYBOR” - ul. Konstytucji 3 Maja 13, 19-203 Grajewo
• Tadeusz Maciorowski - Przechody, 19-200 Grajewo
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=1&id_powiatu=4&id_gminy=28&id_kategorii=6&id_podkategorii=

 

Szlaki turystyczne:
• Goniądz - Wólka Piaseczna - Kapice - Przechody - Białogrądy - wieś Osowiec - Wólka Piaseczna - Goniądz.
• Kolor czerwony - Goniądz - Wólka Piaseczna - Kapice - rzeka Ełk - Ruda - 29 km.
• Kolor zielony - Grajewo - Kapice - Osowiec - Osowiec-Twierdza - Uścianek - Wilamówka -Trzcianne - Gugny - 68,5 km.
• Szlak zielony - Grajewo - Kapice - Osowiec - Osowiec-Twierdza - 43,5 km.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=4&id_gminy=28

 

Dojazd:
Mapa dojazdu na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Grajewo,&Submit=Szukaj&long=22.459258&lat=53.644536&type=1&scale=7


Adres Urzędu Gminy:
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo
woj. podlaskie
tel. (086) 2723000
fax. (086)2722729
e-mail: uggrajewo@onet.pl

 

Strona internetowa:
http://www.gminagrajewo.pl/