ZIELONE WROTA

Wyszki

Gmina Wyszki jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Położona jest w środkowozachodniej części województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię 207 km kw. i liczy około 5tys. mieszkańców. Swoim zasięgiem obejmuje 59 wsi. Znaczną część gminy - 22% stanowią lasy. Istotnym z ekologiczno-turystycznego punktu widzenia, jest fakt, iż część gminy należy do Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, co może przyczynić się w przyszłych latach do rozwoju turystyki i agroturystyki. Warunki przyrodnicze sprzyjają turystyce wypoczynkowej. Dogodne tereny do rozwoju turystyki znajdują się nad Narwią w okolicach Samułek i Strabli.


Walory przyrodnicze:


NURZEC - Nurzec jest rzeką o charakterze nizinnym, przepływającą przez tereny bagienne i podmokle. Jego długość wynosi 100,2 km, a powierzchnia zlewni to 2082,6 km². Takie parametry kwalifikują ją do ubiegania się o tytuł jednej z największych rzek regionu.

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY DOLNEJ NARWI - Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi został utworzony w 1986 roku w celu ochrony i zachowania doliny Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

Więcej informacji na stronie:
http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=3&id_gminy=

 

Walory kulturowe:


Kamienny Dwór
• Letnia rezydencja wdowy po Marszałku J. K. Piłsudskim, Aleksandry z 1935 r. ofiarowana przez legionistów wdowie po Józefie Piłsudskim.
Malesze
• Cerkiew p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła - drewniana z 1870 r.
• Zabudowa - budynki mieszkalne i gospodarcze z końca XIX w. i początków XX w.


Pulsze
• Kaplica cmentarna p.w. Przemienienia Pańskiego - drewniana z I połowy XVIII w., częściowo spalona w 1848 roku, odbudowana w 1850 roku.
• Zabudowa - budynki drewniane z końca XIX wieku i początku XX w.


Strabla
• Pałac hr. Starzeńskich - z 1617 roku, przebudowywany w latach 1780-1785 i w XIX wieku. Zbudowano go na planie prostokąta w stylu barokowym.
• Kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego - jest to budynek murowany, jednonawowy z połowy XVII w., odbudowany po zniszczeniach w 1766 r. Obecnie zatracił swój pierwotny renesansowy charakter.


Topczewo
• Kościół p.w. Stanisława bp. – zbudowany w latach 1926-1931, murowany, neobarokowy.
• Wiatrak koźlak - drewniany z około 1900 r.


Wólka Pietkowska
• Dwór - drewniany z około połowy XIX w. Drewniany lamus z końca XVIII w., murowane budynki gospodarcze z końca XIX w. i początków XX w., park z I połowy XIX w.


Wyszki
• Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła - z lat 1902-1905. Wybudowany w stylu neogotyckim.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_powiatu=3&id_gminy=27&id_kategorii=2&id_podkategorii=

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=wyszki&Submit=Szukaj&long=22.9947776&lat=52.830144&type=1&scale=8


Adres Urzędu Gminy:
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99
e-mail: ug_wyszki@post.pl

 

Strona internetowa:
http://www.wyszki.pl/