ZIELONE WROTA

Wąsosz

Ziemia wąsoska to szczególny teren o specyficznej historii i kulturze. Na przestrzeni dziejów znajdowała się zawsze na krańcach organizmów państwowych i administracyjnych. Krzyżowały się tu wpływy kulturowe Rusi, Prus i Mazowsza. Na ziemiach tych pozostały również nazwy pojaćwińskie po pogromie Jaćwingów w XIII wieku . Od najdawniejszych czasów przebiegały tędy ważne szlaki handlowe łączące Mazowsze z Rusią, Prusami i Litwą. Region w ciągu czterech wieków, aż trzykrotnie zmieniał przynależność państwową i trzy razy przynależność administracyjną.


Walory przyrodnicze:
Rezerwaty przyrody
• Ławski Las I – rezerwat leśny, utworzony w 1998 roku w celu zachowania fragmentów olsu i łęgu jesionowo-olszowego.

Ławski Las II – rezerwat leśny, utworzony w 1998 roku w celu zachowania fragmentów olsu i łęgu jesionowo-olszowego.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=194&id_powiatu=4&id_gminy=30&id_kategorii=1&id_podkategorii=

 

Walory kulturowe:


Ławsk
• Zespół dworski - pozostałości zespołu dworskiego z końca XIX wieku: dwa czworaki murowane, budynki gospodarcze, park dworski.


Modzele
• Zespół dworski - dwór murowany z lat 30-tych XX wieku, stodoła dworska, park dworski.


Wąsosz
• Rozplanowanie przestrzenne - zabytkowy układ urbanistyczny, w którego centrum znajduje się duży rynek obecnie Plac Rzędziana, z sześcioma uliczkami wylotowymi, wybiegającymi z jego narożników.
• Kościół pokarmelicki p.w. Narodzenia NMP - murowany z cegły, został ufundowany przez mieszczanina, Andrzeja Rogalę. Ofiarował on kamienicę mieszkalną, którą Ojcowie Karmelici Trzewiczkowi przeznaczyli na kościół.
• Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego - zbudowany w stylu późnogotyckim w XVI wieku. Murowany, trójnawowy, pseudobazylikowy.
• Dzwonnica drewniana - z 1840 r.
• Cmentarz rzymsko-katolicki - z początku XIX w., znajduje się na nim kaplica grobowa rodziny Bzurów oraz mauzoleum rodziny Karczewskich oraz XIX-wieczne krzyże żeliwne i nagrobki o zabytkowym charakterze.
• Mogiła zbiorowa - mogiła 22 osób rozstrzelanych 8.12.1943 r przez hitlerowców.
• Kaplica - cmentarna, murowana, zbudowana w 1913 r.
• Młyn wodny - drewniany z końca XIX w.
• Plebania - murowana, z 1904-1905 r.
• Budynek parafialny - z 1939 r (po II wojnie św. do 1995 r mieściła się Szkoła Podstawowa).
• Zabudowa - domy drewniane i murowane z XIX i XX wieku.
• Schrony, tzw. bunkry - znajdują się w północnej i północno-wschodniej części gminy, porozmieszczane w lasach i na polach.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_powiatu=4&id_gminy=32&id_kategorii=2&id_podkategorii=

 

Historia:
W okresie kształtowania się państwa polskiego ziemia wąsoska nie należała do ziem ludnych. Prawdopodobnie ziemie te zamieszkiwali Jaćwingowie. Po rozbiciu Jaćwieży nie zakończyły się walki na tych terenach. Wprost przeciwnie rozgorzały silne, długotrwałe wojny o ziemie jaćwińskie między Zakonem Krzyżackim, Mazowszem i Litwą. Mazowszanie podejmowali nieraz próby umocnienia militarnego nad Biebrzą i Wissą, wznosząc swe grody. Takim grodem mógł być Ławsko, o typowej dla mazowieckich grodów nazwie, po którym pozostało grodzisko a w XV wieku wieś Ławsk. Wojny uniemożliwiały kolonizację tych ziem i przez cały wiek XII i XIV ziemie te stały pustką. Cały teren powiatu grajewskiego a w nim ziemia wąsoska jeszcze długo była pokryta puszczą.
Więcej informacji na stronie: http://www.wasosz1.webpark.pl/

 

Atrakcje gminy:


Imprezy:
• styczeń - Dzień Babci
• marzec - Dzień Kobiet
• maj - Festiwal pieśni Maryjnej
• maj - Dzień Matki
• maj - Święto Misia Wierszownisia
• czerwiec - Noc świętojańska
• lipiec - Festyn rekreacyjno – sportowy
• listopad - Święto Niepodległości
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=1201&id_powiatu=4&id_gminy=32&id_kategorii=4&id_podkategorii=29

 

Infrastruktura paraturystyczna:
• Apteka - Plac Rzędziana, 19-222 Wąsosz
• Mechanika pojazdowa - ul.Sienkiewicza, 19-222 Wąsosz

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=W%B1sosz&Submit=Szukaj&long=22.3707968&lat=53.497408&type=1&scale=7


Adres Urzędu Gminy:
pl. Rzędziana 8
19-222 Wąsosz Grajewski
tel: 0+86 2731001
e-mail:  wasosz1@wp.pl


Strona internetowa:
http://www.wasosz1.webpark.pl/