ZIELONE WROTA

Szczuczyn

Gmina Szczuczyn to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. O powierzchni 115,72 km² i liczbie ludności 6717 (dane za 2004 rok). Na terenie miasta i gminy dominuje produkcja rolna, na terenie miasta rozwija się handel detaliczny i drobny przemysł w zakresie obróbki drewna. Istnieje również Spółdzielnia Inwalidów produkująca mydło i chemię gospodarczą. Miasto wyposażone jest w infrastrukturę techniczną w zakresie sieci wodociągowej, telefonicznej, częściowo kanalizacji sanitarnej. Brak jest natomiast sieci gazowej miejskiej. Na terenie miasta i gminy znajdują się korzystnie położone tereny predysponowane do lokalizacji inwestycji terenochronnych.


Walory kulturowe:


Bęćkowo
• Dwór - murowany  wzniesiony w latach 1752-60 pierwotnie w stylu późnobarokowym, w późniejszych latach wielokrotnie przebudowywany, obok murowane budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.


Chojnowo
• Dwór - murowany z około 1900 r.


Niećkowo
• Dwór - z XIX w.


Niedźwiadna
• Kościół p.w. Św. Stanisława Bp. - późnogotycki kościół z XVII w.


Szczuczyn
• Zespół klasztorny Pijarów - zbudowany w stylu barokowym na przełomie XVII-XVIII w. W skład zespołu wchodzą:
 Klasztor - trójskrzydłowy, piętrowy, czworoboczny z wieżą.
 Kościół p.w. Imienia Marii, trójnawowy, bazylikowy.
 Kolegium - przylega do kođcioła, zbudowano je wraz z całym zespołem w 1912 r.
• Poczta - zespół klasycystycznych budynków poczty (ok. 1830 r.).
• Układ urbanistyczny - rozplanowanie przestrzenne z XVII z dużym rynkiem.
• Zabudowa rynku - parterowe, murowane domy z końca XIX w.
• Rezydencja Szczuków - ruiny dawnej rezydencji Szczuków (1690-1720).
• Budynek - najstarszy budynek murowany przy Placu 1000-lecia (ok. 1690 r.).
• Remiza - dawna remiza strażacka z XIX wieku (obecnie Muzeum Pożarnictwa).
• Cmentarze - cmentarz katolicki i ewangelicki z XIX wieku.
• Bunkry - w okolicznych lasach znajduj się bunkry z okresu wojny
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=4&id_gminy=31

 

Historia:
Pierwsze dostępne źródła o terenach, na których powstało miasto Szczuczyn sięgają początków XV wieku. Książe mazowiecki Janusz I starszy władający ziemią wiską (w której leży Szczuczyn), zasiedlający ją, nadał i sprzedał braciom Falisławowi i Marcinowi Szczukom herbu Grabie 55 włok ziemi po obu stronach rzeki Wissy. Fakt ten miał miejsce przed 1426 rokiem, Szczukowie zaś wywodzili się ze wsi Grabiów koło Nasielska.
Więcej informacji o historii gminy na stronie: http://www.szczuczyn.pl/Szczuczyn.html

 

Sławni ludzie:
Myer Prinstein - lekkoatleta, wielokrotny medalista olimpijski

Infrastruktura paraturystyczna:
• Apteka - ul. Plac 1000-Lecia, 19-230 Szczuczyn
• Mechanika pojazdowa - ul. Kilińskiego, 19-230 Szczuczyn
•  Wulkanizacja - ul. Kilińskiego, 19-230 Szczuczyn
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=8&id_powiatu=4&id_gminy=31

 

Dojazd:
Mapa dojazdu na stronie http://www.szczuczyn.pl/Szczuczyn1.html

 

Adres Urzędu Miasta:
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
e-mail: um@szczuczyn.pl

 

Strona internetowa:
http://www.szczuczyn.pl/Szczuczyn.html