ZIELONE WROTA

Rajgród

Gmina Rajgród to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. Siedziba gminy to Rajgród. Powierzchnia miny to 207,16 km² a liczna ludności 5615 (dane za rok 2004). Gmina Rajgród ma charakter rolniczo-turystyczny. Jezioro Rajgrodzkie o powierzchni 1514 ha, a także jeziora: Dreństwo i Tajno, bezpośrednie sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a zwłaszcza unikalnym kompleksem bagienno-torfowym Czerwonego Bagna, kompleks leśny - to wybitne walory przyrodnicze i turystyczne. Nad jeziorami znajduje się 10 ośrodków wczasowych. W gminie rozwija się agroturystyka.


Walory przyrodnicze:
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY - Biebrzański Park Narodowy został utworzony we wrześniu 1993 roku w celu ochrony dobrze zachowanych, rozległych torfowisk z unikalną florą i fauną.
Więcej informacji o BPN na stronie: http://www.biebrza.org.pl/

POJEZIERZE RAJGRODZKIE - Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono w 1982 roku w celu ochrony i zachowania Pojezierza Rajgrodzkiego charakteryzującego się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

Jezioro Rajgrodzkie - Jezioro Rajgrodzkie to typowy polodowcowy zbiornik rynnowy zlokalizowany na Pojezierzu Ełckim.


Rezerwaty przyrody:
• Czerwone Bagno – rezerwat faunistyczny położony w pobliżu wsi Woźnawieś w Kotlinie Biebrzańskiej. Występują tutaj naturalne zespoły roślinności leśnej, bagiennej i torfowiskowej. Jest to pierwsza w Polsce chroniona ostoja łosia i najbardziej znany rezerwat BPN.
• Czapliniec Bełda – rezerwat faunistyczny, utworzony w 1958 roku w celu ochrony miejsc gniazdowania czapli siwej.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=4&id_gminy=30

 

Walory kulturowe:


Kosówka
• Pomnik - poświęcony ofiarom faszyzmu, poległym w latach 1941-1945.


Rajgród
• Kościół p.w. Narodzenia NMP - z 1913 roku zbudowany w stylu neogotyckim. W ołtarzu obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej z XVII w.
• Kapliczki- dwie drewniane kapliczki z XIX w.
• Krzyż - upamiętniający stracenie powstańca w 1863 roku.
• Rynek - trójkątny rynek założony w XVI wieku z zabudową z XIX w.
• Grodzisko - stare miasteczko z Górą Zamkową (grodziskiem Jaćwingów z XII w.).


Rydzewo
• Kościół p.w. Św. Wojciecha - budowla drewniana, zrębowa z 1865 r. Nawy boczne wydzielone wewnętrznymi słupami, organy z końca XIX w.


Wojdy
• Młyn - młyn wodny na Jegrzni z 1911 r.


Woźnawieś
• Pomnik - ku czci pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców gminy Rajgród w latach 1941-1944 r. W czasie drugiej wojny światowej wschodni± granicą wsi przebiegał front.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=4&id_gminy=30

 

Historia miasta:
Pierwsze ślady działalności ludzkiej w rejonie Rajgrodu pochodzą z około 9000 - 7000 roku p.n.e. Nad jeziorem Dreństwo znaleziono szkielety ludzi kromaniońskich. W średniowieczu na wyspie, gdzie wznosiło się wzgórze, Jaćwingowie założyli warowny gród. Gród Raj był główną siedzibą plemienia jaćwieskiego - Zlinców.
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajgr%C3%B3d

 

Sławni ludzie:
• Paweł Czesław Rydzewski polski duchowny katolicki, w latach 1946-1951 biskup pomocniczy łomżyński.


Atrakcje gminy:
Imprezy:
• maj - Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Rajgrodu
• maj - Turniej piłki siatkowej
• czerwiec – Sobótki
• lipiec/sierpień - Integracyjne Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego
• lipiec/sierpień - Turnieje siatkówki plażowej
• I połowa sierpnia - Regaty pod hasłem „Bezpieczne wakacje”
• II połowa sierpnia - Pożegnanie wakacji - Młodzieżowe Regaty Żeglarskie
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=1200&id_powiatu=4&id_gminy=30&id_kategorii=4&id_podkategorii=29

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• Bar „SMAKOSZ" - Urszula Grajewska - ul. Warszawska 39A, 19-206 Rajgród, tel. (086) 272 16 66
• Bolesław Barszczewski - Kuligi, 19-206 Rajgród
• Danuta i Jan Wilińscy - ul. Warszawska 43a, 19-206 Rajgród, tel. (086) 272 16 62, 607 875 554, strona internetowa: www.wilinscypokoje.agro.pl
• Danuta i Zenon Krzyżewscy - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Ewa i Janusz Muczyńscy - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Ewa i Jarosław Kisielewscy - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Franciszek Budziński - Czarnawieś, 19-206 Rajgród
• Hanna i Tadeusz Czajkowscy - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Helena Budzińska - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Ireneusz Chyliński - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Jadwiga Bielawska - ul. Plac Tysiąclecia, 19-206 Rajgród
• Janina Gutowska - Czarna Wieś, 19-206 Rajgród
• Maria Fliszewska - ul. Żabia 44, 19-206 Rajgród, tel. (086) 272 15 96, 887 145 865, e-mail: marflis@o2.pl
• Marian Krzyżewski - Czarnawieś, 19-206 Rajgród
• Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy BGŻ S.A. „Knieja” - ul. Leśna 21,19-206 Rajgród, tel. (086) 272 14 68, fax (086) 272 14 07, e-mail: knieja@rajgrod.pl, strona internetowa: www.knieja.rajgrod.pl
• Ośrodek Wypoczynkowy „ Łoś" - ul. Opartowo, 19-206 Rajgród, tel. (086) 272 14 92, fax. (087) 621 89 19 tel. kom. 665 794 798
• Pole campingowo - namiotowe „GOLUBIEWO” - Ostejki, 19-206 Rajgród, tel. 691 776 255
• Smażalnia ryb „SMAKOSZ 2” - ul. Szkolna 13A, 19-206 Rajgród
• Waldemar Moczulewski - ul. Szkolna, 19-206 Rajgród
• Zdzisław Budziński - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
• Zofia i Marek Milewscy - Woźnawieś, 19-206 Rajgród
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=1&id_powiatu=4&id_gminy=30&id_kategorii=6&id_podkategorii=

 

Szlaki turystyczne:
• Goniądz - Dawidowizna - Wroceń - Dolistowo - Dębowo - Wrotki - Kopiec - Sosnowo - Tajenko - Orzechówka - Woźnawieś - Grzędy - 65 km
• Kolor czerwony - Rajgród - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy - 27,5 km
• Kolor zielony - odcinek: Ruda - Modzelówka - Pieńczykówek - Stoczek - Ciszewo - Kuligi - 46,5 km
• Kolor zielony - Osowiec-Twierdza - Przechody - Kuligi - 38,5 km
• Kolor żółty - Kuligi - Polkowo - Nowy Świat - 27,5 km
• Kolor żółty - Rajgród - Wojdy - Rybczyzna - Woźnawieś - Kuligi - leśniczówka Grzędy - 19,5 km
• Kolor żółty - Tama - Lasy Rajgrodzkie - Kuligi- - 11 km
• Rzeki Jegrznia i Ełk - 64,4 km
• Szlak czarny - ”Uroczysko Dęby” - ”Góra Partyczyzna” - ”Kapli Dołek” - 2,2 km
• Szlak czerwony - Rajgród - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy - ”Nowy Świat” - ”Wilcza Góra” - „Kapli Dołek” - ”Dział Kumkowskiego” - węzeł szlaków - 41,6 km
• Szlak niebieski - leśniczówka Grzędy - ”II i III Grzęda” - ”Kapliczka” - 4,7 km
• Szlak zielony - Leśniczówka Grzędy - ”Solistowska Góra” - ”Łągiew - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) - 7 km
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=1&id_powiatu=4&id_gminy=30&id_kategorii=3&id_podkategorii=


Infrastruktura paraturystyczna:
• Mechanika pojazdowa - ul. Warszawska, 19-206 Rajgród
• Punkt apteczny - ul. Zabielskiego, 19-206 Rajgród
• Wulkanizacja - ul. Warszawska, 19-206 Rajgród
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=8&id_powiatu=4&id_gminy=30

 

Dojazd:
Mapa dojazdu na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=Rajgr%F3d&Submit=Szukaj&long=22.706158&lat=53.733442&type=1&scale=8

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd miejski
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród
20000018@pro.onet.pl
tel. 86 272-16-24; faks 86 272-16-24

 

Strona internetowa:
www.rajgrod.pl