ZIELONE WROTA

Radziłów

Dawne miasto, obecnie wieś, w powiecie grajewskim, leży przy ujściu rzeki Słuczy i Wissy w południowo-wschodniej części powiatu, w odległości 27 km od Grajewa. W przeszłości Radziłów był znacznym miastem, siedzibą sądu ziemskiego istniejącego od 1548 r. do III rozbioru. Do obecnych czasów zachował miejskie rozplanowanie z dużym rynkiem jako ośrodkiem zabudowy.


Walory przyrodnicze:
Biebrzański Park Narodowy - Jest on największym i najlepiej zachowanym w Europie kompleksem torfowisk niskich z unikalną różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz doskonale zachowanych ekosystemów
Więcej informacji na temat BPN na stronie: http://www.biebrza.org.pl/

 

Walory kulturowe:


Kramarzewo
• Kościół p.w. Św. Barbary - drewniany z 1739 roku. W 1983 roku kościół przniesiony z Radziłowa do Kramarzewa.
• Dzwonnica - drewniana z 1717 r.


Mścichy
• Krzyż - drewniany z XVIII w.


Racibory Jurgi
• Kapliczka - drewniana z XVII-XVIII w.


Radziłów
• Kościół Św. Anny - zachowały się w nim dwie późnogotyckie rzeźby mazowieckie o cechach ludowych z XV wieku, przedstawiające Św. Jerzego i zaśnięcie Najświętszej Marii Panny.
• Plebania - murowana z 1881-1883 r.
• Układ urbanistyczny - zabytkowe rozplanowanie przestrzenne.
• Zabudowa – zabytkowa zabudowa mieszkalna i gospodarcza murowana i drewniana z końca XIX i początków XX wieku.
• Cmentarz - rzymsko-katolicki z pierwszej połowy XIX w. Żeliwny krzyż z 1868 r. oraz nagrobki z XIX w., m.in. Bonifacego Rakowskiego - sędziego pokoju powiatu biebrzańskiego z 1842 r.


Słucz
• Zespół dworsko-pałacowy - murowany dwór z 1894 roku zbudowany w stylu klasycystycznym, rozbudowany w latach 50-tych XX wieku, murowana kuźnia z końca XIX w., budynki gospodarcze i park dworski z początków XX w.
• Kościół p.w. Narodzenia NMP - neoromański, z elementami neogotyckimi, z początków XX wieku. Trójnawowy, halowy z czworoboczną wieżą. Wyposażenie neogotyckie z elementami neoromańskimi.
• Krzyż - z 1824 r.


Sośnia
• Grobla - fragmenty grobli szwedzkiej.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=1&id_powiatu=4&id_gminy=29&id_kategorii=2&id_podkategorii=

 

Historia:
Jeszcze w XIII wieku tereny leżące między rzekami Biebrzą, Ełkiem i Wissą leżały na granicy Polski i Jaćwingów. Była to pograniczna Ziemia Wizka, umocniona licznymi grodami obronnymi zbudowanymi z drzewa. Z czasem podzielono ją na powiaty: Wizna, Radziłów i Wąsosz. Radziłów powstał w pobliżu wczesnośredniowiecznego grodu (zachowane grodzisko we wsi Pieńki-Grodzisko), u przeprawy przez Kubrę i Wissę na drodze z Mazowsza do Prus i do Grodna.
Więcej informacji na stronie: http://radzilow.scholaris.pl/?dzial=gm&id=81

 

Atrakcje gminy:
Imprezy:
• ostatni dzień karnawału – Zapusty
• lipiec/sierpień – festyn

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• Maria Gwiazdowska - Mścichy, 19-213 Radziłów
• Paweł Danowski - Klimaszewnica, 19-213 Radziłów
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=6&id_powiatu=4&id_gminy=29

 

Szlaki turystyczne:
• „Biebrzańska pętla” - Goniądz - Osowiec - Strękowa Góra - Wizna - Burzyn - Brzostowo - Radziłów - Osowiec - Goniądz.
• Kolor czarny - Kanał Rudzki - Sośnia - 5,1 km.
• Kolor czarny - Mścichy remiza OSP - "Biały Grąd" pole namiotowe.
• Kolor żółty - Łoje Awissa - Czachy - Okrasin - Mścichy.
• Szlak żółty - Wizna - Łoje - Mścichy - Osowiec-Twierdza - Goniądz.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=4&id_gminy=29


Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=radzi%B3%F3w&Submit=Szukaj&long=22.468352&lat=53.3744768&type=1&scale=9

 

Adres Urzędu Gminy:
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
woj. Podlaskie
tel. (086)2736001
fax. (086)2736001
e-mail: gminaradzilow1@poczta.pl

 

Strona internetowa:
http://www.gminaradzilow.pl/