ZIELONE WROTA

Perlejewo

Gmina Perlejewo to gmina wiejska w województwie podlaskim (południowa część województwa), w powiecie siemiatyckim o powierzchni 106,32 km² z liczbą ludności 3287 (dane za rok 2004). Gmina przylega do rzeki Bug. Dobra sieć dróg o nawierzchni bitumicznej plasuje ją na dobrym poziomie , jeśli chodzi o drogi w województwie. Ponad połowa gospodarstw posiada wodociąg. W gminie Perlejewo znajduje się kilka sklepów spożywczych, przystanek autobusowy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, gimnazjum, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, stacja paliw i tartak. Przez wieś przepływa rzeczka Pełchówka, lewy dopływ Nurca.


Walory przyrodnicze:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu Obszar chronionego krajobrazu Dolina Bugu został utworzony w 1986 roku i ma na celu ochronę oraz zachowanie doliny Bugu posiadającej wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i wypoczynkowe.
• Podlaski Przełom Bugu Obszar chronionego krajobrazu leży w mezoregionie Podlaskiego Przełomu Bugu, który rozciąga się od Niemirowa do Drohiczyna. Bug jest w tym miejscu naturalną granicą między Niziną Północnopodlaską, a Niziną Południowopodlaską. Szerokość Doliny Bugu rozciąga się od 1,5 do 4 km. Zaznacza się tam kilka poziomów terasowych.

Więcej informacji na stronie:  http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=10&id_gminy=73

 

Walory kulturowe:


Granne
• Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - murowany z lat 1948-1962, wyposażenie barokowe i klasycystyczne z XVIII-XIX w. Przed kościołem kapliczka z XVIII w.
• Kapliczki


Perlejewo
• Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego - neogotycki z 1860-1883 roku. Jest to świątynia trójnawowa, halowa z wyposażeniem z XVIII-XX w.
• Kapliczka


Wiktorowo
• Dworek w Wiktorowie zbudowany przez Antoniego Jastrzębskiego w 1929r.
Więcej informacji na stronie: http://www.tygieldolinybugu.pl/gminy/gmina_perlejewo.html

 

Historia:
Najstarsze wzmianki dotyczące Perlejewa pochodzą z 1407 roku i związane są z pierwszym kościołem katolickim. W tym to roku bracia Leszczyńscy z Leszczki ufundowali tutaj kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, Ciała Chrystusowego, Wniebowzięcia NMP i Wszystkich Świętych i uposażyli go w 3 włóki ziemi.
Więcej informacji na stronie: http://www.tygieldolinybugu.pl/gminy/gmina_perlejewo.html

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• Kwatera agroturystyczna Popławski Waldemar Głęboczek 23 tel. (085) 6578682
• Kwatera agroturystyczna Pietranik Leszek Kruzy 20 tel. (085) 6578 878
• Kwatera agroturystyczna Jóźwiak Zofia Granne 31 tel. (085) 657867
• Kwatera agroturystyczna Trusiak Roman Granne 87 tel. (085) 6578897
Więcej informacji na stronie: http://www.tygieldolinybugu.pl/gminy/gmina_perlejewo.html

 

Szlaki turystyczne:
• Szlak wodny (odcinek 12 km rzeką Bug na terenie gminy Perlejewo)
• Szlak pieszy lub rowerowy trasa ŁO - 262 Ciechanowiec - Granne - Zuzela, traktem napoleońsko-nadbużańskim liczącym 70 km..
• Szlak rowerowy nadbużański - Drohiczyn - Słochy Annopolskie - Anusin - Mielnik - przeprawa promowa przez Bug - Perlejewo - Drohiczyn - 28 km
Więcej informacji na stronach: http://www.tygieldolinybugu.pl/gminy/gmina_perlejewo.html, http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=840&id_powiatu=10&id_gminy=66&id_kategorii=3&id_podkategorii=3

 

Infrastruktura paraturystyczna:

• Urząd Pocztowy 17-322 Perlejewo. Tel. +48(86) 2775558
• Bank Spóldzielczy w Perlejewie17-322 Perlejewo Tel.+48(86) 2775934

 

Dojazd:
Mapa dojazdu do gminy znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=Perlejewo&Submit=Szukaj&long=22.5789248&lat=52.5669696&type=1&scale=6

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy
17-322 Perlejewo
tel. 085/ 65 78 5 02
fax. 085/ 65 78 5 15

 

Strona internetowa:
http://www.tygieldolinybugu.pl/gminy/gmina_perlejewo.html