ZIELONE WROTA

Nurzec-Stacja

Nurzec Stacja - to wieś i gmina położona na wschód od miasta Siemiatycze. Gmina zajmuje powierzchnię 214 km2 i zamieszkana jest przez około 5700 mieszkańców skupionych w 27 miejscowościach.


Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=nurzec-stacja&Submit=Szukaj&long=23.001728&lat=52.4543104&type=1&scale=8

 

Walory przyrodnicze:
Rezerwaty przyrody
Sokóle - rezerwat przyrody typu leśnego, utworzony w 1990 roku w celu zachowania zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Leży na zachód od wsi Borysowszczyzna.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=10&id_gminy=72

 

Walory kulturowe:


Chanie-Chursy
• Młyn wodny - drewniany z 1919 r.
• Zabudowa - drewniane budynki z początków XX w.


Grabarka
• MONASTER ¦W. MARTY I MARII NA ¦WIĘTEJ GÓRZE W skład prawosławnego sanktuarium wchodzą: klasztor prawosławny ŚŚ. Marty i Marii zbudowany w pierwszej połowie XX w., kapliczka z XVIII w., drewniane krzyże, przynoszone i stawiane przez pielgrzymów, cmentarz grzebalny z krzyżem z XIX w.


Klukowicze
• Dwór i pozostałości budynków gospodarczych dworskich - obora kamienna, maślarnia, spichlerz z przełomu XIX i XX wieku.
Nurzec Stacja
• Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej - murowany wzniesiony w latach 1982-90 według projektu Jerzego Zgliczyńskiego. Bogate wyposażenie liturgiczne z XVIII w.
• Kolejowy zespół dworcowy - kaflarnia, budynki z przełomu XIX i XX wieku.
• Zabudowa - drewniane i murowane budynki z początków XX w.
Telatycze
• Cerkiew p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana - zbudowana w 1903 r., jest to świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, trójdzielna, z czworoboczną± wieżą.


Żerczyce
• Cerkiew p.w. Św. Dymitra Sołuńskiego - murowana, czwórdzielna z lat 1869-1971.
• Zabudowa - drewniane i murowane budynki z początków XX w.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=10&id_gminy=72

 

Historia:
Historia tej ziemi sięga XV i XVI wieku, kiedy była w posiadaniu polskich rodów noszących przydomki Klukowickich i Nureckich. Budowa linii kolejowej Białystok - Siedlce w 1904 roku była zaczątkiem miejscowości Nurzec Stacja.
Więcej informacji na stronie: http://www.nurzecstacja.pl/index.php?page=historia


Atrakcje gminy:
• Święta Góra Grabarka - największe w Polsce miejsce prawosławnego kultu. Co roku 19. sierpnia na święto Przemienienia Pańskiego przybywa tam kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego kraju i zagranicy. Uroczystości rozpoczynają się w wigilię święta o godz.18.00 i trwają niemal całą dobę. Przybywają na nie członkowie Synodu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z metropolitą na czele.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=799&id_powiatu=10&id_gminy=72&id_kategorii=1&id_podkategorii=


Iimprezy:
• Festyn Kultury Ukraińskiej - Nurzec-Stacja, Nurzec Stacja, 17-330 Nurzec Stacja
Więcej informacji na stronie: www.podlaskieit.pl

 

Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• Danuta i Jan Mudel - Moszczona Pańska,  32, 17-330 Nurzec Stacja
Więcej informacji na stronie: www.podlaskieit.pl
• Gospodarstwo Agroturystyczne Radosław  Kowalczuk - Moszczona Pańska 23, 17-330 Nurzec-Stacja, tel. 512-491-446, e-mail: rkowalczuk@gmail.com
• “Bar Hades” - Zalesie 110, Tel. 085 657 52 96
Więcej informacji na stronie: http://www.nurzec-stacja.eu/

 

Szlaki turystyczne:
• Szlak Doliny Moszczonej: - Nurzec Stacja - Moszczona Pańska - Sycze - Grabarka - Szerszenie - Olendry.
• Szlak rowerowy leśny - Drohiczyn - Perlejewo - Czaje - Grodzisk - Dziadkowice - Milejczyce - Nurzec Stacja - Niemirów - Mielnik - Anusin - Siemiatycze - Drohiczyn.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=10&id_gminy=72

 

Infrastruktura paraturystyczna:
• Ośrodek Zdrowia w Nurcu-Stacji - ul. Szkolna 5, Tel. 085 657 50 44
• Apteka w Nurcu-Stacji - ul. Szkolna 3, Tel 085 657 50 03
• Stacja Paliw K.J. Benzol - Zalesie 110, Tel. 085 657 52 96
Więcej informacji na stronie: http://www.nurzec-stacja.eu/

 

Adres Urzędu Gminy:
ul. Żerczycka 32
17-330 Nurzec-Stacja
fax 085 657 50 63


Strona internetowa:
http://www.nurzecstacja.pl/index.php
http://www.nurzec-stacja.eu/