ZIELONE WROTA

Narewka

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, a także atrakcję dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339 km2). Liczy ona 23 sołectwa.


Historia:

Terytorium dzisiejszej Gminy Narewka zawiera w swoich granicach kilka utworzonych w XVI w. jednostek administracyjnych i własnościowych. Centrum gminy to dawne dobra prywatne: w XVI w. stanowiące własność Chodkiewiczów, Masalskich i Karpów. Obejmowały one tereny pomiędzy rzekami Narew i Narewka zwane Puszczą Narewską, dobrami narewskimi lub dobrami Narewka. Na początku XVIII w. na terenie dzisiejszej gminy Narewka powstały cztery folwarki: Grodzisk, Lewkowo, Łuka i Siemianówka. Narewka powstała w 1639 r. jako osada Tadeusza Wydry Polkowskiego. Jej mieszkańcy zajmowali się głównie wytopem żeliwa i rudy darniowej. W 1777 r z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wzniesiono w Narewce kościół katolicki, a w 1864 r. zbudowano cerkiew prawosławną. Po III rozbiorze Polski gmina Narewka znalazła się pod zaborem rosyjskim.
Więcej informacji na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/hajnowski/Urzad_Gminy_Narewka.htm

 

Walory przyrodnicze:

Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha:
• Rezerwat Siemianówka o powierzchni 224,54 ha, został utworzony w 1995 r., a w 2002 r. został przekształcony w rezerwat ścisły. Celem rezerwatu jest ochrona szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych oraz doskonale służy jako poligon do badań naukowych.
• Rezerwat częściowy Dolina Waliczówki o powierzchni 44,75 ha, utworzony w 1995 r. umożliwia ochronę i zachowanie naturalnych zbiorowisk nieleśnych.
• Częściowy rezerwat florystyczny Gnilec, utworzony w tym samym roku co dwa wcześniejsze, o powierzchni 37,21 ha, ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków.
• Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, na który składają się izolowane od siebie, odrębne fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych oraz dobrze zachowanych bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Na terenie gminy Narewka powierzchnia tego rezerwatu wynosi 1672,65 ha.
Więcej informacji na stronie: http://www.narewka.pl/gm.html

 

Walory kulturowe:

Czoło


Pozostałości cmentarza ewangelickiego – z I połowy XIX w.

 

Gruszki
Herbarium - bardzo malowniczy zbiór roślin i ziół, znajdujący się na terenie
Parku Edukacji w Nadleśnictwie Browsk.

Zegar słoneczny - zwany również poromierzem, charakteryzuje się unikalną
budową.

 

Łańczyno

Kapliczka św. Eustachego - rzeźbiona w drzewie. Kapliczka znajduje się w lesie, prowadzi do niej kładka.

 

Masiewo

Protestancki cmentarz niemieckich osadników - z XIX wieku, położony w lesie.

Uroczysko „Głuszec” - kolejka wąskotorowa z lat 30-tych XX wieku.

Zabudowa wsi - szeregowa (domy szczytem do ulicy); liczne studnie z żurawiami.

 

Olchówka

Szeregowa zabudowa wsi - drewniane domy z przełomu XIX/XX wieku.

 

Siemianówka

Cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy - murowana, z końca XVIII w., na rzucie kwadratu z kolistymi aneksami w narożach, kryta dachem namiotowym. Plebania drewniana z początku XX w.

 

Stare Lewkowo

Cerkiew p.w. Św. Św. Piotra i Pawła - drewniana, wzniesiona pod koniec XVIII w.

Budynki mieszkalne i gospodarcze - drewniane z końca XIX wieku i początku XX wieku.

 

Świnoroje

Dom drewniany - z przełomu XIX i XX w.

Drewniana leśniczówka - z przełomu XIX/XX w., obecnie dom mieszkalny.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=2&id_powiatu=5&id_gminy=40&id_kategorii=2&id_podkategorii=


Atrakcje gminy:

Zbiornik Wodny Siemianówka

Zbiornik wody Siemianówka zlokalizowany w dolinie górnej Narwi w województwie podlaskim postał w latach 1977-1990 w wyniku spiętrzenia wody zaporą ziemną zbudowaną w przewężeniu doliny w 367,38 kilometrze biegu rzeki w rejonie Łuka i Rybaki. Powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 1094 km2.Zbiornik znajduje się na terenie gmin Michałowo i Narewka - obszarze objętym projektem Zielonych Płuc Polski.

Dolina Górnej Narwi

Dolina Górnej Narwi jest bardzo bogata przyrodniczo. Zachowała wiele naturalnych cech. W tym rejonie o nierozwiniętym przemyśle i niskim zagęszczeniu ludności pozostały miejsca o wysokich walorach przyrodniczych. Powstały zbiornik retencyjny "Siemianówka" ma szczególne znaczenie dla gospodarki wodnej doliny.

Więcej informacji na stronie: http://www.narewka.pl/gm.html

 

Infrastruktura turystyczna:

 

Szlaki rowerowe:
Szlak CZARNY(Narewka-"Składnica Szypulowa") - 9 km
Szlak NIEBIESKI (Narewka-Masiewo) - 25 km
Szlak ZIELONY (Narewka-Masiewo-Narewka) - 36 km
Szlaki turystyczne
Szlak ŻÓŁTY (Białowieża-Narewka) - 21 km
Szlak CZERWONY (Masiewo-Uroczysko Głuszec - Masiewo) - 5,5 km
Szlak czarny "Carska Tropina" - 4 km
Podlaski Szlak Bociani (Białowieża-Narewka-Gonišdz) - 200 km
Szlak Walk Partyzanckich (Hajnówka-Narewka) - 22 km
A - Ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami"


Nocleg i wyżywienie:
"Stara Gospoda"
ul. Hajnowska 35
17-220 Narewka

  "Stary Dwór"
nad Siemianówką 
„Białowieskie Ustronie”, Wojciech Kamer
Janowo 35
17-220 Narewka
(085) 685 87 47, 0 509 550 016

  „Bora Zdrój”, Borys Kozłowski
Lewkowo Nowe 93
17-220 Narewka
(085) 685 61 14
kom. 0 693 674 840
www.bialowieza-borazdroj.pl 
„Jelonka”, Lucyna Kozłowska
Janowo 31
17-220 Narewka
(085) 685 85 34, 0 503 531 193
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=6&id_powiatu=5&id_gminy=40

 

Dojazd:

Drogą krajową nr 686 z Białegostoku oraz drogą nr 685 z Hajnówki.


Adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka
tel. (085) 682 98 80, 682 98 81
Fax: (085) 682 98 85
e-mail: gmina@narewka.pl

 

Strona internetowa:

www.narewka.pl