ZIELONE WROTA

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

ul. 3 Maja 42 , 17 – 200 Hajnówka , tel. 085 682 28 89 , http://belmuzeum.fm.interia.pl


Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce prezentuje zbiory zabytków kultury materialnej Podlasia. Stałą ekspozycją muzeum są wystawy etnograficzne poświęcone podlaskiej wsi - "Zanim chleb położono na stole". Większość muzealnych eksponatów została ofiarowana przez miejscową ludność. Możemy tu znaleźć m.in.: wyszywane ręczniki, stroje ludowe, warsztaty i narzędzia rzemieślnicze, kufry, żarna z XIX i XX wieku oraz wiele innych eksponatów.

Wystawy  okresowe dotyczą kultury mniejszości białoruskiej oraz miejscowych artystów. 


Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątki w godzinach od 8.00 – 16.00, natomiast w sobotę od 12.00 – 17.00.


Cena biletu wynosi: 1 zł – dzieci, 2 zł – dorośli.