ZIELONE WROTA

Mielnik

Gmina Mielnik jest najbardziej na południe wysuniętą gminą województwa podlaskiego. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś na południu - z województwami: mazowieckim i lubelskim, gdzie naturalną granicę stanowi rzeka Bug. Więcej informacji na stronie: http://www.mielnik.com.pl/charakterystyka/


Walory przyrodnicze:

Duża i malownicza rzeka, bujna przyroda, nieskażone środowisko ('Zielone Płuca'), przyjazny klimat nacechowany właściwościami leczniczymi to wyznaczniki zapewniające znakomity wypoczynek. Jeśli dodamy do tego malowniczość terenu z różnicą poziomu rzędu 35-ciu pięter, bogatą przeszłość historyczną, mozaikę etniczną i wyznaniową cechującą kresy oraz wiele ciekawostek turystycznych mamy jeszcze pełniejszy obraz atrakcyjności regionu.
Więcej informacji na stronie: http://www.mielnik.com.pl/

Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody "Uszeście" - unikalna roślinność kserotermiczna - Mielnik
Rezerwat przyrody "grąd Radziwiłłowski" - fragmenty charakterystycznego lasu - Radziwiłłówka
Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Głogi" w Mielniku - charakterystyczny teren i szata roślinna
Obszar chronionego krajobrazu "Doliny Bugu" - obejmuje całe północne pobrzeże Bugu
Pomnikowe drzewa, głazy narzutowe
Wspaniałe punkty widokowe w Mielniku, Sutnie, Wajkowie, Niemirowie, Radziwiłłówce
Złoża kredy w Mielniku, skamienieliny z dawnego morza
Starorzecza Bugu w Mielniku, Sutnie, Niemirowie, Wajkowie, Osłowie

 

Walory kulturowe:
• Bożnica - W pierzei wschodniej, na rogu ul. Brzeskiej znajduje się Bożnica wybudowana około XIX wieku - obecnie odremontowana.
• kamiennych baszt, wałów i fos oraz ruiny kaplicy Św. Aleksandra Newskiego – na wysokiej Górze Zamkowej (189 m n.p.m.) z przepięknym widokiem na dolinę Bugu zostały resztki kamiennych baszt, wałów i fos oraz ruiny kaplicy Św. Aleksandra Newskiego, zbudowanej w 1865 roku dla uczczenia ocalenia cara Aleksandra II.
• ruiny kościoła Św. Mikołaja, znajdują się na zamku niskim; kościół zburzonego w 1915 roku.
• Dawna plebania – znajduje się przy ul. Brzeskiej, zapewne z około połowy XIX wieku przebudowana w XX wieku.
• wzgórze cmentarne z Cerkwią Pokrowy Matki Bożej zbudowaną po 1776 r. w konstrukcji zrębowej, drewnianej.
• cerkiew Narodzenia Bogarodzicy – jest ciekawym obiektem ze względu na wspaniałe freski. To w tej właśnie cerkwi, modlił się w 1260 roku przed cudowną ikoną "Spasa Izbawnika" kniaź Wasylko Romanowicz.
• cerkwisko po cerkwi "Woskresienskiej", przeniesionej na Świętą Górę w Grabarce, która przetrwała do celowego podpalenia w 1990 r. Obecna jest jej kopią.
• kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego zbudowany w latach 1912-20.

Historia:
Wzmianki historyczne o Mielniku sięgają XI wieku. Mielnik zlokalizowany był przy dwóch znanych szlakach handlowych. Pierwszym była rzeka Bug będąca szlakiem handlowym między Gdańskiem, a Lwowem, drugim droga wiodąca z Wilna do Krakowa. Od XI do XII wieku Mielnik stanowił własność rosyjskiego księcia Daniela Szwarno. W 1240 roku Tatarzy zniszczyli i ograbili Mielnik, a książęta teutońscy splądrowali okolice Mielnika w 1378 roku.
Więcej o historii na stronie: http://www.mielnik.com.pl/historia/

Atrakcje gminy:

• Dni Mielnika – rozpoczynają się na początku lipca, dwa dni wspaniałej zabawy. Bogaty program imprezy oraz piękna, plenerowa sceneria zachęca do udziału.
• Koncerty w amfiteatrze 'Topolina' -  loterie, liczna gastronomia, blok imrez sportowo-rekreacyjnych to tylko część atrakcji jakie towarzyszą obchodom 'Dni Mielnika.
• "Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność" - prawdziwa perełka dla wędkarzy. Odbywają się pod koniec czerwca, na łowisku "Trojan".
• Ogólnopolskie Prezentacje kultury Mniejszości Narodowych - Muzyczna Dialogi nad Bugiem. Odbywa się ona w amfiteatrze 'Topolina' w pierwszej połowie sierpnia. Jest to forum międzynarodowej prezentacji folkloru ludowego, muzyki i pieśni różnych narodów. Ma ona na celu kultywowanie tradycji i zaprezentowanie kultur innych mniejszości narodowościowych i etnicznych zamieszkujących województwo podlaskie.

Propozycje wycieczek
Drohiczyn
 Zabytki, przeszłość historyczna - 30 km
Ciechanowiec  skansen, muzeum rolnictwa - 70 km
Białowieża  Puszcza, muzeum, żubry - 80 km
Św. Góra Grabarka
 miejsce kultu prawosławia - 10 km
Sarnaki, Klimczyce i okolice  związane z tajemnicą wojenną V2 - 15 km
JanówPodlaski  Stadnina Koni Arabskich - 30 km
Podniebne loty motolotnią i inne atrakcje   Mielnik

 

Infrastruktura turystyczna:

 

Szlaki turystyczne:
Szlak bunkrów (Linia Mołotowa)  Siemiatycze St. - Olchowicze - Moszczona Król.
Szlak bunkrów (23 km)
 Wólka Nadbużna - Anusin - Olendry - Maćkowicze - Mielnik
Szlak Kupiecki 'żółty' (40 km)  Siemiatycze - Baciki Średnie - Grabarka - Radziwiłłówka -
 - Mielnik - Sutno - Niemirów
Szlak kupiecki 'zielony' (24 km)  Nurzec St. - Moszczona Pańska - Sycze - Grabarka -
 - Pawłowicze - Szerszenie - Olendry
Szlak "Mielnicki Przełom Bugu"
'czerwony' (7,5 km)  Mielnik Zagórze - Góra Uszęście - Mielnik Piaski -
- Amfiteatr "Topolina" - Mielnik Piaski
Spływ po rzece Bug  Niemirów - Sutno - Wajków - Mielnik - Wólka n/b - Drohiczyn

Wykaz kwater agroturystycznych na stronie: http://www.mielnik.com.pl/kwatery/

 

Dojazd:

http://www.mielnik.com.pl/informacje/autobusy.php

 

Adres Urzędu Gminy:
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
telefony:
085 65 77 003, 085 65 77 002, 085 65 77 241
fax: 085 65 77 121
e-mail: gmina@mielnik.com.pl


Strona internetowa:
www.mielnik.com.pl, www.mielnik.eu