ZIELONE WROTA

Mały Płock

Gmina Mały Płock położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Od południa dotyka powiatu łomżyńskiego. Gmina Mały Płock sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą Kolno, od wschodu z gminą Stawiski (obie gminy należą do powiatu kolneńskiego), od południa z gminami Piątnica, Łomża, Nowogród, od zachodu z gminą Zbójna (ostatnie cztery gminy należą do powiatu łomżyńskiego).


Historia:
May Pock to wieś założona przez ks. Janusza I w końcu XIV wieku nad rzeką Czetną, obok grodu, po którym zachowało się grodzisko. Zwana była Płockiem Borowym, Puszczańskim lub Małym. W 1405 r. została zniszczona przez Krzyżaków. Wieś książęca, po 1526 roku królewska, w obrębie dóbr starostwa łomżyńskiego. W latach II wojny światowej aktywna walkę z okupantem prowadziła placówka AK.

       Parafię utworzono zapewne w pierwszej połowie XV wieku. Obecny kościół zbudowano w 1881 roku, całkowicie zniszczony w 1915 roku, został odbudowany po 1921 roku w stylu neobarokowym, trójnałowym, halowy, o dwóch wysokich wieżach. W kościele jest siedem ołtarzy, główny murowany, a w nim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z datą 1738, przemalowany w XX wieku. Ołtarze boczne, drewniane i większość obrazów pochodzi z lat trzydziestych XX wieku, z wieku XIX monstancja i kielich.Na terenie gminy znajduje się późnoklasycystyczny, zbudowany po 1835 r., dla Michała Żukowskiego parterowy dworek z wgłębnym portykiem.Przez wiele lat słuzył on jako Komisariat Policji
      W odległości około 800 metrów na zachód od wsi położone jest grodzisko, na cyplu wysoczyzny, otoczonym od północy i zachodu bagnistą doliną rzeczki Czetny. Usytuowany na terenie starszej wielkiej osady hutniczo-kowalskiej, istniejącej w X-XIII wieku, otaczającej od południa i wschodu wczesnośredniowieczny gród mazowiecki z XII wieku. Grodzisko jest pierścieniowate o wysokości 10 metrów i szerokości u podstawy około 25 metrów. Na południowy wschód od grodziska znajduje się cmentarzysko z XIII wieku.
więcej informacji na stronie: http://gminamalyplock.w.interia.pl/historia/historia.htm

 

Walory przyrodnicze:
  Gmina posiada w swych granicach obszary ciekawe turystycznie i przyrodniczo. Czyste powietrze a także bogactwo fauny i flory spowodowało włączenie tego obszaru do "Zielonych Płuc Polski". Mały Płock jest małą miejscowością nad rzeką Czetną przy szlaku turystycznym wiodącym z Łomży na Pojezierze Mazurskie. Znajdujące się tutaj malownicze krajobrazy i okalające je kompleksy leśne stwarzają korzystne warunki do uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku. Gmina położona jest na prawym brzegu rzeki Narew. Znajduje się tu Pradolina Narwii, jest tu korzystny mikroklimat, zasobne łowiska ryby rzecznej.
Więcej informacji o walorach przyrodniczych na stronie: http://www.agro-malyplock.pl
                                                                                     http://gminamalyplock.w.interia.pl


Walory kulturowe:

 Godne uwagi są zabytki architektoniczne, do których należą: kościół parafialny pw Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku w stylu neobarokowym, dworek z 1835 roku, spichlerz zbożowy z okresu powstania styczniowego, a także drewniany młyn wodny oraz pozostałości po grodzisku z XII wieku, grodzisko w Małym Płocku - pozostałości po zabytkowym, datowanym na XIV wiek grodzisku w Małym Płocku.

Więcej informacji o walorach kulturowych na stronie: http://www.agro-malyplock.pl

 

Atrakcje gminy:

 Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku znajduje się przy ul. Księdza Ciborowskiego 38. Działalność osrodka polega na upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców gminy. Dla realizacji działań statutowych oragnizowane są imprezy o charakterze masowym, prowadzone są koła zainteresowań. GOK organizuje równiez różnego typu konkursy, turnieje skierowane zarówno do młodzieży jak również i dorosłych.

Dożynki Gminne 2007
W niedzielę 16 września w Małym Płocku odbyło się święto plonów - "Dożynki Gminne". Uroczystość rozpoczęta została przemarszem korowodu z wieńcami z pod zabytkowego dworku do kościoła parafialnego w Małym Płocku. Po przejściu do kościoła odprawiona została msza św. celebrowana przez proboszcza parafii Mały Płock ks. Jana Wiesława Modzelewskiego


Infrastruktura turystyczna:
„Bar nad stawem”
Rogienice Wielkie Łazy 23
właściciel: Zbigniew Sobociński
tel. 0862791086
Gospodarstwo agroturystyczne – Rogienice Wielkie
właściciel: Zbigniew Plona
tel.0888723431

Gospodarstwo agroturystyczne – Śmiarowo 21
właściciel: Ewa Rejnhard
tel. 0862791699

Gospodarstwo agroturystyczne – Włodki 17
właściciel: Zofia Chojnowska
tel. 0862791084

Oferta agroturystyczna dostępna na stronie: http://www.agro-malyplock.pl/agroturystyka

 

Dojazd:
Gmina posiada dobrą dostępność komunikacyjną, przez jej teren przebiega droga krajowa nr 63 łącząca Łomżę z Giżyckiem (i dalej do Bartoszyc i Obwodu Kaliningradzkiego). Droga ta ma duże znaczenie komunikacyjne dla ruchu turystycznego związanego z dojazdem do jezior mazurskich (głównie tranzyt turystyczny nad jeziora Śniardwy, Mamry). Drogą o dość dużym lokalnym znaczeniu komunikacyjnym jest również droga nr 648 łącząca miejscowości Korzeniste i Kąty. Biegnie ona z południowego zachodu ku północnemu wschodowi (tranzyt Olsztyn - Nowogród - Stawiski - Suwałki - Białoruś).

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy
ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
Telefon:  (48) 0862791312
Faks:  (48) 0862791250
E-mail:  ugmplock@4lomza.pl
WWW:  www.malyplock.pl
WWW:  ug-malyplock.pbip.pl

 

Strona internetowa:
http://www.malyplock.pl
http://www.agro-malyplock.pl