ZIELONE WROTA

Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami – Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” rozpoczynają realizację nowego projektu.


Celem projektu jest podniesienie pozarolniczych umiejętności zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich, wzrost zdolności  ich zatrudnienia poza rolnictwem oraz rozwój dialogu, współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym, poprzez promocję współpracy.

 

Warsztaty przeznaczone są dla rolników i domowników, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie do 25 tys. mieszkańców z powiatu białostockiego, woj. podlaskiego, chcących nabyć nowe umiejętności w zakresie rękodzielnictwa.


 

Planowane działania:

Warsztaty z zakresu serowarstwa, Serowarnia Kościuki 27, 16-070 Choroszcz, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Danuta, Andrzej i Leszek Popko,

Warsztaty wikliniarskie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata za Wsią”, Wólka Waniewska 62, 18-100 Łapy,

Warsztaty garncarskie, Czarna Wieś Kościelna,

Warsztaty kowalskie, Zamczysk 1, 16-020 Czarna Białostocka.

 

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział jest BEZPŁATNY

Ilość miejsc ograniczona! Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2008 r.

 

Zainteresowani powinni złożyć wypełniony formularz zgłoszenia.

Zgłoszenie można przesłać na: e-mail: equal@fir.org.pl ; tel./fax 085 664 21 68 i 085 675 00 17 bądź pocztą albo dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:


 

Forum Inicjatyw Rozwojowych

 ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro),

15-077 Białystok.

Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 085 654 58 97 lub w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.