ZIELONE WROTA

Grodzisk

Gmina Grodzisk to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. Siedziba gminy to Grodzisk. Gminę zamieszkuje około 4 tys osób. Powierzchnia Gminy to 203,21 km².


Walory przyrodnicze:
• Rezerwat przyrody Koryciny - rezerwat przyrody typu leśnego utworzony w 1975 roku, w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych grabowo-dębowych charakterystycznych dla Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Położony jest na obszarze gminy Grodzisk, 8 km od Grodziska i 2 km od wsi Koryciny.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=10&id_gminy=69

 

Walory kulturowe:


Czarna Cerkiewna
• Cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej - murowana z 1902 r.
Czarna Wielka
• Kurhany - około 500 m na wschód od miejscowości znajduje się cmentarzysko słowiańskie z XI-XII wieku.
• Wiatrak koźlak - z końca XIX w.
• Cerkiew p.w. Matki Bożej Kazańskiej - z początków XIX w., drewniana dzwonnica z 1870 r.


Grodzisk
• Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. - obecnie nieużywany z racji wybudowania murowanego. Początkowo mieściła się tu dawna cerkiew unicka, wzniesiona 1709 r. z fundacji Marka Antoniego Butlera. 
• Kapliczka - murowana z XVIII w.


Siemiony
• Pozostałości zespołu dworskiego - budynki gospodarcze z końca XIX w., dawny dwór znajduje się obecnie w skansenie w Ciechanowcu. Park dworski z pomnikowymi drzewami założono pod koniec XVIII w.


Historia:
Początek stanowiło Grodzisko średniowieczne, którego wiek wedle pobieżnych badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 1924 przez Romana Jakimowicza szacuje się na XI-XIII wiek. Do dziś zachował się fragment wałów obronnych okalających Grodzisko. Jeszcze w XIX wieku liczono ich długość na około 160 sążni (ok. 280m).

Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisk_%28powiat_siemiatycki%29

 

Sławni ludzie: brak informacji

 

Atrakcje gminy:  brak informacji

 

Infrastruktura turystyczna:


Szlaki turystyczne:
• Szlak rowerowy leśny - Drohiczyn - Perlejewo - Czaje - Grodzisk - Dziadkowice - Milejczyce - Nurzec Stacja - Niemirów - Mielnik - Anusin - Siemiatycze - Drohiczyn.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=10&id_gminy=69

 

Infrastruktura paraturystyczna:

• Urząd Pocztowy 17-315 Grodzisk Tel. +48(85) 656814
• Bank Spółdzielczy w Grodzisku 1 Maja 11 a 17-315 Grodzisk Tel +48(85) 65568006

 

Dojazd:
Mapa dojazdu do gminy znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=Perlejewo&loc=woj.+Podlaskie,+Grodzisk&Submit=Szukaj&long=22.7487104&lat=52.5784448&type=1&scale=6

 

Adres Urzędu Gminy:
Grodzisk, 1 Maja
17-300 Siemiatycze
Tel. +48(85) 6558040

 

Strona internetowa: brak