ZIELONE WROTA

Dubicze Cerkiewne

Gmina Dubicze Cerkiewne położona przy Puszczy Białowieskiej w obszarze krajobrazu chronionego o wysokich walorach turystycznych i krajobrazowych obejmującym tereny ekologicznie czyste, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej. Jest to prawdziwy raj dla miłośników kontaktu z naturą. Turystyka stanowi istotną szansę rozwoju gminy. Zalew na rzece Orlanka, Nieskażona przyroda - rozległe lasy, czyste powietrze, brak przemysłu są atutami, dzięki którym gmina jest doskonałym miejscem do wypoczynku.


Historia:
Ziemie należące dziś do gminy Dubicze Cerkiewne przechodziły różne koleje losu. Liczne kurhany i ślady osad stwierdzone na południe od rzeki Narew dowodzą wczesnośredniowiecznego osadnictwa nadbużańskiego związanego z Rusią.
Więcej informacji na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/historia.htm

 

Walory przyrodnicze:
• PUSZCZA BIAŁOWIESKA - Puszcza Białowieska leży na terytorium dwóch państw: Polski i Białorusi. Po stronie polskiej znajduje się 60000 hektarów lasów, natomiast po Białoruskiej 87500 ha. To pozostałość po trzech puszczach: Białowieskiej, Świsłockiej i Ladzkiej. Pod względem geograficznym leży ona w makroregionie Niziny Północnopodlaskiej i mezoregionie Wysoczyzny Bielskiej.
• ZALEW WODNY „BACHMATY” - Bardzo atrakcyjnym miejscem spędzania czasu jest Zalew Wodny „Bachmaty” na rzece Orlanka w gminie Dubicze Cerkiewne. Znajduje się on 15 km od Hajnówki. Mieszczący się tam Ośrodek Wypoczynkowy dysponuje rozwiniętą bazą noclegową: dworek, domki kempingowe oraz pole namiotowe.
Więcej informacji o Puszczy Białowieskiej na stronie:
http://www.bpn.com.pl/
http://pb_on.republika.pl/miejsca.htm

 

Walory kulturowe:


Dubicze Cerkiewne
• Cerkiew p.w. Opieki Przenajświętszej Marii Panny – budowla drewniana z 1946 roku, powstała na miejscu XVII-wiecznej cerkwii, która spłonęła w czasie II wojny światowej. Zbudowana na planie postokąta z zaznaczeniem trzech podstawowych części: pritwora (kruchta), nawy głównej i ołtarza.
• Cmentarz prawosławny –znajdują się tu bardzo ciekawe krzyże w kształcie koniczynki malowane na niebiesko.


Grabowiec
• Wiatrak koźlak - na niewielkim wzgórzu za wsią, z lewej strony drogi do Dubicz Cerkiewnych. Zbudowany w 1941 roku, brak śmigieł, wewnątrz dobrze zachowane urządzenia mechaniczne do przemiału zboża.


Jodłówka
• Zespół podworski – dwór drewniany, zbudowany w 1901 roku na miejscu leśniczówki. Po II wojnie światowej strażnica WOP, potem szkoła, obecnie dom letniskowy. Obok park krajobrazowy utworzony po 1886 roku, przekomponowany na przełomie XIX / XX w., zniszczony w latach 1939 – 1941.


Koryciski
• Wiatrak holenderski – na zapleczu zagrody, od jej zach. strony, zbudowany w 1948 roku. Główna część na planie ośmiokąta. Przy niej przybudówka. Zachowane urządzenia mechaniczne, brak skrzydeł.
• Kuźnia drewniana - drewniana, zbudowana około 1930 roku, obecnie nieczynna. Wewnątrz zachowane urządzenia – miech, kowadła, urządzenia do kucia koni, narzędzia kowalskie, itp.


 Stary Kornin
• Kapliczka nad źródłem – z cudowną woda przy cerkwi. Według miejscowej ludności, woda ta ma właściwości lecznicze, prawdopodobnie od czasów zarazy z 1710 roku.
• Cerkiew Prawosławna p.w. św. Michała – dawniej unicka, obecnie prawosławna. Zbudowana przed 1893 r.
• Cerkiew Prawosławna p.w. św. Anny – dawniej unicka, obecnie prawosławna. Zbudowana w 1773 roku, przebudowana w XIX wieku.


Werstok
• Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – dawniej unicka, obecnie prawosławna. Drewniana o konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1768 r. Rozbudowana o kruchtę w 1909 r. Orientowana, na planie prostokąta z wyodrębnieniem kruchty, nawy głównej i ołtarza.


Wojnówka
• Wiatrak – z lat 1933-1934.
Więcej informacji na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/zabytki.htm


Atrakcje gminy:


Imprezy:
• Festyn Kultury Białoruskiej
• "Na Iwana na Kupała" -
• "Na Iwana na Kupała" - pierwsza sobota i niedziela po 12 lipca
• Letnie i zimowe Obozy Karate - czerwiec, luty
• Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dubicze Cerkiewne - maj
• Festiwal Kultury Białoruskiej - lipiec-sierpień
• Indywidualne Mistrzostwa woj.podlaskiego w Warcabach 100-polowych - maj
• Złote Gody Jubilatów - 50 lecie pożycia małżeńskiego
• Gminne Spotkania Wigilijne dla osób samotnych - styczeń ( wg kalendarza juliańskiego)
• Spotkania z kolędą - styczeń
• Konkurs Plastyczny - "Jajko wielkanocne"
Więcej informacji na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/turystyka_imprezy.htm

 

Infrastruktura turystyczna:


Baza noclegowa:
Informacje o kwaterach agroturystycznych oraz o usługach w nich świadczonych znajdują się na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/turystyka_agro.htm
• Ośrodek wypoczynkowy Bachmaty (informacje na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/turystyka_osrodki_bachmaty.htm)
• Schronisko PTSM (informacje na stronie: http://www.dubicze-cerkiewne.pl/turystyka_schroniska.html)

 

Szlaki turystyczne:
• Stara Białowieża - Jelonka.
• Szlak czerwony – Hajnówka – Czyże – Zbucz – Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne – Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska – Biała Straż - Wiluki – Piaski - 85 km
• Szlak zielony – „Wilczy Szlak” – Masiewo - Zamosze - Kosy Most - Jelonka - 16 km
• Szlak zielony – Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża – 41 km
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=5&id_gminy=37

 

Obsługa turystów:
Biuro Turystyki Aktywnej „Nes - Tur” - ul. Główna 99, 17-204 Dubicze Cerkiewne, tel. (085) 685 20 41, 0 608 444 536, e-mail: nestur_bta@wp.pl

Infrastruktura paraturystyczna:
STACJA PALIW - ul. Główna 5, 17-204 Dubicze Cerkiewne


Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy  
ul. Główna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 682-79-81   fax. (85 ) 682-79-80 
e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

 

Strona internetowa:
http://www.dubicze-cerkiewne.pl/index.htm