ZIELONE WROTA

Drohiczyn

Gmina Drohiczyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. Sąsiaduje z gminami: Siemiatycze, Grodzisk, Perlejewo (podlaskie). Południową i zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Bug, za która leżą gminy Sterdyń, Jabłonna Lacka, Repki, Korczew, Platerów oraz Sarnaki (woj. mazowieckie).


Walory przyrodnicze:
Ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug i dość wyraźną rzeźbę polodowcową (unikalne walory krajobrazowe) gmina posiada tereny doskonałe do rekreacji i wypoczynku, szczególnie wędkowania.

 

Walory kulturowe:
Atrakcyjność terenu podnoszą zabytkowe zespoły sakralne oraz miejsca widokowe - Góra Zamkowa.
zachowane:
• Grodzisko na Górze Zamkowej;
• Zespół pojezuicki
o Katedra Św. Trójcy (budowa: 1696 – 1709), barokowa, orientowana. Pierwotny kościół fundował Władysław Jagiełło w 1392, w 1657 przekazano parafię jezuitom. Po kasacie jezuitów parafie przekazano zakonowi pijarów. Kościół zniszczony w latach 1914-1918. Odbudowany w 1919. Zdewastowany w latach 1939-1940 (szczególnie wnętrze).
o Klasztor jezuitów obecnie siedziba Kurii Biskupiej (budowa 1729 – 1744), w stylu barokowym, na planie podkowy.
o Kolegium jezuitów obecnie Seminarium Duchowne (budowa: 1746-1751); spalone w latach 1914-1918
• Zespół pofranciszkański
o Kościół franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP (budowa: 1682-1715) z ołtarzem głównym z 1762, zbudowany w miejscu kościoła z 1400 fundacji wojewody Mikołaja Nasuty
o Dzwonnica z 1700 r. w stylu późnobarokowym wg proj. Kazimierza Kamieńskiego
o Klasztor franciszkanów (budowa 1737-1751) zbudowany kosztem chorążego ziemi bielskiej Marcina Kuczyńskiego. Po kasacie po powstaniu listopadowym w 1832 mieściły się w nim koszary. W 1889 przebudowany na szkołę. Obecnie pozbawiony cech stylowych.
o zabudowania gospodarcze – pozbawione na skutek przebudów cech stylowych
• Kościół benedyktynek pw. Wszystkich Świętych (budowa: 1733-1738) w stylu późnobarokowym, projekt: Jakub Fontana
• Klasztor benedyktynek – rozebrane przez władze carskie po powstaniu styczniowym, odbudowano go bez cech stylowych w latach 1958-1992.
• Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z 1798 r., w stylu klasycystycznym, poprzednio pw. Św. Trójcy. Wzniesiona pierwotnie jako cerkiew klasztorna unickiego zakonu bazylianów. Od 1839 prawosławna, czego efektem była przebudowa w 1848 i dodanie kopułek, usunięcie ołtarzy, ambony i organów.
• Kapliczka przy ul. Świętojańskiej z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku.
• Schrony bojowe z 1940-1941 (linia Mołotowa)
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Drohiczyn_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)


Historia:
Drohiczyn powstał we wczesnym średniowieczu na polsko-ruskim pograniczu etnicznym. Metryka najstarszego i najważniejszego niegdyś grodu na Podlasiu sięga XI wieku. Drohiczyn istniał zapewne już wcześniej, świadczą o tym liczne znaleziska na terenie miejscowego grodziska, a także znajdujące się w okolicy kurhany z VII-XI wieku. Pierwsza pisana wiadomość o Drohiczynie pochodzi sprzed 1142 r.
Więcej informacji o historii na stronie: http://www.drohiczyn.pl

 

Atrakcje gminy:
• Wycieczki statkiem po rzece
• Wycieczki łodzią po rzece
Więcej informacji na stronie: http://www.drohiczyn.pl


Infrastruktura turystyczna:

 

Informacja turystyczne  tel./fax: (0-85) 65-57-069   domkultury@drohiczyn.pl


KARCZMA "STARA BAŚŃ" nad rzeką Bug (obsługa grup i turystów indywidualnych, ogniska nad rzeką)- kontakt tel.kom.0506434721 http://www.svet-perk.pl


Miejsca noclegowe, kwatery turystyczne:
Wykaz miejsc noclegowych i kwater turystycznych na stronie: http://www.drohiczyn.pl

 

W Drohiczynie znajdują się ponadto: muzeum regionalne (zbiory archeologiczne i etnograficzne), muzeum diecezjalne (zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala papieska - z fotelem, na którym w 1999 roku zasiadł w Drohiczynie Jan Paweł II, z obrazami, pamiątkowymi medalami i monetami, okolicznościowymi znaczkami i pocztówkami. W innych salach można obejrzeć zabytkowe rzeźby i obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II)

 

Infrastruktura paraturystyczna:
Ośrodek Kultury z kinem, , stacje paliw (LPG), ośrodek zdrowia, posterunek policji, poczta, bank, apteka.

 

Dojazd:
Dojazd: z Warszawy: 120 km, z Białegostoku: 110 km, przejście graniczne Sławatycze.

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 637 (Warszawa - Siemiatycze - granica państwa). W pobliżu przebiega droga krajowa Białystok - Lublin. Dogodne połączenia autobusowe z Warszawą (7 linii w ciągu dnia w obie strony).


Adres Urzędu Gminy:
Urząd Miejski w Drohiczynie
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
woj. Podlaskie
tel. (0- 85) 6565260
fax. (0-85) 6557080
e-mail  um@drohiczyn.pl


Strona internetowa: brak