ZIELONE WROTA

Czeremcha

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa. Gmina Czeremcha administracyjnie należy do powiatu Hajnówka. W 1560 roku został dokonany pomiar włóczny wsi: Dobra Woda - 60 włók, Trubianka - 25, Nurzec - Czeremcha - 59, Kośna - 42.(1 włóka - 16,7 ha).


Walory przyrodnicze:
• obszar chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, zajmujący północno-wschodnią część Gminy Czeremcha o powierzchni około 550ha. Na terenie gminy obejmuje głównie powierzchnię upraw i młodników sosnowych porastających gleby porolne
• pomniki przyrody jak np. dąb szypułkowy rosnący na placu PKP w Czeremsze
Więcej informacji o Puszczy Białowieskiej na stronie:
http://www.bpn.com.pl/
http://pb_on.republika.pl/miejsca.htm

 

Walory kulturowe:


Czeremcha
• Dróżniczówka – budynek murowany z początków XX wieku.
• Domy – drewniane z końca XIX wieku i początku XX w.


Czeremcha Wieś
• Cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana – zbudowana w 1816 r., rozbudowano ją w drugiej połowie XIX wieku. Jest to najstarszy obiekt sakralny w gminie Czeremcha. Pierwsze wzmianki o cerkwi pochodzą z 1798 r.
Początkowo była to świątynia greckokatolicka, a w 1850 r. przemianowana na prawosławną.


Jancewicze
• Grodzisko wczesnośredniowieczne - położone w pobliżu Bobrówki(Jancewicz) datowane na XII w. zwane Zamczyskiem. Zachowane jest w postaci wału ziemnego o średnicy około 50 m.
• Ruiny Dworu Jancewicze.
• Pozostałość parku dworskiego.


Kuzawa
• Zabytkowy cmentarz prawosławny - z XIX i XX wieku.
• Cmentarz żołnierzy niemieckich.


Opaka Duża
• Prawosławna kaplica cmentarna - wybudowana na niewielkim wzniesieniu pod koniec XIX w. na planie krzyża greckiego. Wnętrze świątyni zdobią staro- i nowotestamentowe ikony pisane przez XIX-wiecznych artystów. Szczególną wartość przedstawiają rzadko spotykane w skali kraju ikony nowotestamentowe na których przedstawiony jest Bóg-Ojciec.


Zubacze
• Cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej – architekturą nawiązuje do budownictwa ludowego z XIX i XX wieku. Cerkiew w Zubaczach została zbudowana na planie krzyża łacińskiego w 1897r. na fundamentach wcześniejszej świątyni z XVII w., która uległa spaleniu. Obok cerkwi stoi dzwonnica z tego samego okresu. Obiekt ten zlokalizowany jest na trójkątnym placyku w centrum wsi, który stanowi pozostałości dawnego założenia miejskiego, najstarszego i (XVXVII w.) i jedynego miasteczka na terenie gminy Czeremcha. Jego właścicielem był Tur-Zubacki, który kupił prawa miejskie dla tej miejscowości.
• Cmentarz z XIX wieku – znajduje się na skraju wsi. Można tam zobaczyć XIX-wieczne nagrobki, m.in. właścicieli pobliskiego majątku w Jancewiczach.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?str_inf=1&id_powiatu=5&id_gminy=35&id_kategorii=2&id_podkategorii=


Infrastruktura turystyczna:
Na terenie Gminy Czeremcha znajdują się następujące punkty turystyczne:
• baza żywieniowa: obiekty gastronomiczne (kawiarnia, bary i punkty małej gastronomii o łącznie 130 miejscach konsumpcyjnych) w Czeremsze.
• urządzenia sportowo-rekreacyjne ogólnodostępne: stadion sportowy, pomieszczenie do tenisa stołowego, kort tenisowy w Czeremsze.
• gastronomia przydrożna: pawilon handlowy na drogowym przejściu granicznym

Połowice


Kwatery:
• Kwatera agroturystyczna Anna Klimowicz Czeremcha ul. Łąkowa 11b tel. (085)6850944
• Kwatera Agroturystyczna "Stara Chata" Sawczuk Zofia i Jan - Czeremcha ul. Wiśniowa 38a; tel. (085)6850796; tel. kom. 0696797473; http://www.bialowieza.org.pl/wyswietl.php?nr=45
• Gospodarstwo Gościnne Rom-Tur Turkiewicz Roman (pole namiotowe)
Czeremcha ul. Ogrodowa 6; tel. (085) 685 00 80, kom. 0692 641 649
Więcej informacji na stronie: http://www.czeremcha.com.pl/hote.htm


Szlaki turystyczne:
• Szlak czerwony – Hajnówka – Czyże – Zbucz – Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne – Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska – Biała Straż - Wiluki – Piaski - 85 km
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=404&id_powiatu=5&id_gminy=33&id_kategorii=3&id_podkategorii=3


Infrastruktura paraturystyczna:
• stacje benzynowe: Stacja Paliw Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. w Czeremsze Wsi.
• parkingi: na stacji PKP w Czeremsze dla samochodów osobowych i wielotonowych typu TIR

 

Dojazd:
• bardzo dobra dostępność komunikacyjna kolejowa(bezpośrednie połączenie z Warszawą)
• przejście graniczne kolejowe PKP, osobowe i towarowe(znormalizowany tor do Brześcia na Białoruś)


Adres Urzędu Gminy:
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
tel.(0-85) 685-04-00

 

Strona internetowa:
http://www.czeremcha.com.pl/plan.htm