ZIELONE WROTA

Ciechanowiec

Miasto Ciechanowiec (powiat wysokomazowiecki, 5 tys. mieszkańców) leży na Nizinie Mazowiecko- Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Przez miasto przepływa rzeka Nurzec będąca prawym dopływem Bugu (ujście 8 km za Ciechanowcem).Dolinę ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Teren ten jest płaski, słabo sfalowany. Więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl


Historia:

Istniejący od blisko sześciuset lat Ciechanowiec ma bardzo ciekawą i bogatą historię. Zanim powstał w tym miejscu pierwszy gród obronny, co miało zapewne miejsce w XII wieku, tereny wokół dzisiejszego Ciechanowca były zamieszkiwane przez ludność prasłowiańską. Około 2500 lat przed Chrystusem, mieszkała tutaj ludność kultury łużyckiej - pozostało po niej wielkie cmentarzysko, zlokalizowane we wsi Żebry Wielkie, leżącej kilka kilometrów na północny - zachód od Ciechanowca. Ludność ta, zapewne na początku naszej ery, została wyparta stąd przez osadników kultury przeworskiej. Cmentarzysko tej kultury, wykorzystywane przez minimum 500 lat, odkryte zostało w sąsiadującej ze wsią Żebry Wielkie, wsi Gródek.

Więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl/histm.php

 

Walory przyrodnicze:

Obszar chronionego krajobrazu doliny Bugu i Nurca

Utworzony w 1982 roku w celu zachowania doliny Bugu i dolnego odcinka doliny Nurca oraz fragmentu Wysoczyzny Drohickiej wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

 

Bug
Bug jest lewym dopływem Narwi. Jego długość wynosi 772 km. Po stronie polskiej płynie na odcinku 587 km (w tym ok. 360 km jako rzeka graniczna), pozostała część znajduje się na Ukrainie i na Białorusi. Rzeka Bug wypływa z Wyżyny Podolskiej na Ukrainie. Lasy na obszarze wysoczyzny zdominowane są przez drzewostan sosnowy, natomiast nad samym Bugiem rosną przede wszystkim drzewa liściaste - bagienne olszyny i łęgi wierzbowo-topolowe. Bug uchodzi do jeziora Zegrzyńskiego. Główne dopływy rzeki to: Pełtew, Sołokija, Huczwa, Krzna, Liwiec, Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec.

 

Nurzec
Nurzec jest rzeką o charakterze nizinnym, przepływającą przez tereny bagienne i podmokłe. Jego długość wynosi 100,2 km, a powierzchnia zlewni jest rzędu 2082,6 km². Takie parametry kwalifikują ją do ubiegania się o tytuł jednej z największych rzek regionu. Nurzec należy do prawobrzeżnych dopływów Bugu. Największymi dopływami Nurca są: Nurczyk, Kukawka, Pełchówka i Płonka. Średnia szerokość koryta rzeki w biegu środkowym wynosi od 9 do 10 m, natomiast dopływów od 1 do 2 m. Charakterystyczną cechą koryta rzeki w środkowym i ujściowym jej biegu jest bardzo wyraźne wcięcie się w dno doliny, spowodowane procesem erozyjnym zaistniałym w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac melioracyjnych. Zwierciadło wody w rzece uległo obniżeniu od 2,5 do 3 m w stosunku do powierzchni doliny.

 

Walory kulturowe:

• ZAMEK OBRONNY (pozostałe ślady)
• KOŚCIÓŁ PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
• ZESPÓŁ KLASZTORNO – SZPITALNY
• ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY (Muzeum Rolnictwa)
• SKANSEN MAZOWIECKO – PODLASKI
• POMNIK księdza KRZYSZTOFA KLUKA
• CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
• ZABUDOWA RYNKU
• POBIKRY
• WINNA POŚWIĘTNA

Więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl/zabytki.php


Infrastruktura turystyczna:

 

Szlaki turystyczne

Ciechanowiec – Kozarze – Zaszków – Tworkowice – Ciechanowiec (14 km)
Z Ciechanowca prawą stroną rzeki Nurzec do wsi Kozarze (2 km), dalej trasa biegnie przez las (4 km) do Zaszkowa. Piękny widok z góry na rzekę Nurzec, następnie przejście przez most na rzece obok młyna we wsi Tworkowice. Powrót przez las i malownicze łąki do Ciechanowca.

Ciechanowiec – Winna – Pobikry – Malec – Ciechanowiec (25 km)
Z Ciechanowca – wymarsz trasą w kierunku Brańska. W miejscowości Antonin (dawna posiadłość Antoniego Szczuki) zachowane zostały resztki dworskich zabudowań gospodarczych. Skręcamy w prawo do Winnej-Poświętnej, gdzie zachował się historyczny układ wsi. Należy tu zwiedzić XVII-wieczny drewniany kościół z dzwonnicą o pięknej architekturze, a w nim kolekcję rzeźby ludowej Teofila Kaczyńskiego (przełom XIX/XX w.) Z Winnej-Poświętnej przez Trzaski trakt prowadzi do Radziszewa-Króli, dalej Pobikry – wieś dworska, z zabytkowym kościołem fundacji Ciecierskich (XIX w.), przy kościele niezwykła kolekcja narzutowych głazów zebranych przez ostatniego dziedzica Pobikier – Jezierskiego. Z zabudowy dworskiej pozostała ciekawa, drewniana (otynkowana) oficyna. Z Pobikier drogą leśną idziemy do Malca. Na skraju wsi widać resztki starych drzew z dawnej alei prowadzącej do dworu. Odcinek do Ciechanowca z Malca pokonujemy trasą wiodącą z Siemiatycz.

Ciechanowiec – Zadobrze – Ciechanowiec (14 km)
Z Ciechanowca lewym brzegiem rzeki Nurzec do wsi Zadobrze, stąd łąkami do mostu we wsi Kuczyn (zabytkowy kościół). 2 km za Kuczynem – dawny folwark Gródek (zabudowania folwarczne). Powrót do Ciechanowca prawą stroną rzeki Nurzec lub szosą Wysokie Mazowieckie – Ciechanowiec.

Ciechanowiec – Tworkowice – Wojtkowice-Glinna – Ciechanowiec (18 km)
Z Ciechanowca trasa biegnie przez malowniczy, zalesiony teren (5 km) do Tworkowic. Dalej znów przeważnie wśród lasów do wsi Wojtkowice-Glinna (9 km) położonej na wysokim brzegu Bugu, skąd rozciąga się uroczy widok. Obfitość runa leśnego i ryb sprawia, że jest to doskonałe miejsce do spędzania weekendu sobotnio - niedzielnego.

Ciechanowiec –Tymianki-Adamy – Usza – Ciechanowiec (12 km)
Z Ciechanowca wyruszamy w kierunku Kozarzy i skręcamy w prawo w drogę gruntową, która porzez lasy, pola i łąki zaprowadzi nas do wsi Tymianki – Adamy, skąd trasą przecinającą szosę Ciechanowiec – Czyżew (obok kapliczki) udajemy się przez lasy do wsi Nowodwory i dalej do zaścianków Usza (5 km). Powrót do Ciechanowca leśną trasą (4 km).

Ciechanowiec – Głody – Granne
Z Ciechanowca kierujemy się do wsi Tworkowice, Wojtkowice-Stare, i przez Kobylę dojedziemy do malowniczo położonego miejsca na Podlasiu. Trasa, której zamierzonym celem są Głody i Granne prowadzi przez pola, łąki i co najważniejsze przez lasy, dając turystom możliwość pooddychania świeżym powietrzem, prosto z zielonych płuc Podlasia. Głody to mała wieś na Podlasiu, posiadająca niepowtarzalny urok i piękne krajobrazy. Dla wędkarzy jest to wspaniałe miejsce do połowu ryb. Jadąc wzdłuż Bugu do miejscowości Granne widzimy po prawej stronie szeroką dolinę Bugu. W Grannem możemy zobaczyć kościół Jana Chrzciciela oraz, na cmentarzu, żeliwny cokół nagrobka rodziny Pieńkowskich z 1876 roku.

Ciechanowiec – Perlejewo – Ostrożany – Drohiczyn (37 km)
Z Ciechanowca udajemy się na południe. Po drodze mijamy w Perlejewo, gdzie możemy obejrzeć neogotycki kościół Przemienienia Pańskiego, dalej Ostrożany z barokowym, drewnianym kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, od XVIII w. miejscem kultu Matki Boskiej Ostrożańskiej. Drohiczyn, miasteczko malowniczo położone na wysokim brzegu Bugu. W rynku barokowy kościół pofranciszkański XVII -XVIII w., z tego okresu też kościół katedralny. Cerkiew prawosławna 1792 r. Na Górze Zamkowej – grodzisku (piękny widok) – stał zamek zniszczony w XVII w. Ruiny klasztoru pobenedyktyńskiego (1729-44). W okolicy kurhany z VII – IX w.

Ciechanowiec – Białowieża (94 km)
Na wschód od Ciechanowca, Rudka (16 km) z pałacem Ossolińskich z 2 połowy XVIII w., jednonawowym kościołem z tego okresu oraz XIX – w. zajazdem przy rynku. Dalej na wschód miasto Brańsk (24 km) – klasycystyczny kościół Wniebowzięcia NMP z XIX w. i drewniane koszary carskie (obecnie Dom Pomocy Społecznej). Bielsk Podlaski (48 km), gród założony w XI w., w rynku ratusz z XVIII w., kościół farny z 1733 r., klasztor karmelitów z 1638 r., cerkwie z XVII i XVIII w. - drewniane. Hajnówka (75 km) – Muzeum Zabytków Kultury Białoruskiej, Turystyczna Kolejka Wąskotorowa (przy stacji początkowej minimuzeum taboru kolejki). Z Hajnówki 19 km do Białowieży, gdzie można obejrzeć XIX w. zabytki: murowaną cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z ceramicznym ikonostasem, drewnianą cerkiew cmentarną św. Cyryla i Metodego, drewnianą plebanię prawosławną, drewniany dworzec kolejowy. Białowieża jest punktem wyjścia wycieczek do Puszczy Białowieskiej - jedenego z największych obszarów leśnych na niżu europejskim z zachowanymi fragmentami środowiska lasu pierwotnego. Białowieski Park Narodowy składa się ze ścisłego rezerwatu przyrody, parku botanicznego i muzeum. Znajduje się tu największe na świecie skupisko żubrów.

Ciechanowiec – Łomża – Nowogród (90 km)
Wyruszamy z Ciechanowca w kierunku Czyżewa. Po drodze, w odległości 10 km, we wsi Drewnowo-Ziemaki możemy obejrzeć zabytkowy wiatrak (koźlak), w którym mieści się filia Muzeum Rolnictwa. W Czyżewie (22 km) kościół parafialny – dzieło architekta Marconiego, dalej Zambrów (45 km) z neoromańskim XIX w. kościołem Świętej Trójcy i Łomża (74 km) – miasto na wysokim brzegu Narwi. Warte obejrzenia są: późnogotycka katedra, empirowy ratusz na Starym Rynku, kościół kapucynów z 1784 r., pomnik Stacha Konwy – przywódcy Kurpiów oraz Muzeum Regionalne z ciekawą kolekcją bursztynów. 16 km na zachód od Łomży – Nowogród – jeden z ciekawszych ośrodków dawnej kultury Kurpiowszczyzny, położony przy ujściu Pisy do Narwi. Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika prezentuje zbiory z dziedziny bartniczo-pszczelarskiej, dawnego rolnictwa, bursztyniarstwa, instrumentów ludowych, strojów kurpiowskich.

Ciechanowiec – Nur – Małkinia –Treblinka (40 km)
Po drodze z Ciechanowca najpierw mijamy Nur (13 km) - bardzo starą osadę na wysokiej skarpie Bugu, następnie Zuzelę z muzeum pamiątek po Prymasie Tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim. Dojezdżamy do Małkini (34 km), 4 km na południe – Treblinka. W 1941 r. hitlerowcy założyli tu obóz pracy niewolniczej (Treblinka I), w którym zginęło ok. 7000 osób, głównie Polaków. Na placu rozstrzeliwań – pomnik i cmentarz. 2 km od obozu pracy hitlerowcy zbudowali w 1942 roku obóz śmierci (Treblinka II), gdzie męczeńską śmiercią zginęło ponad 800 000 Żydów. Na miejscu obozu – pomnik i cmentarz, na którym ustawiono 17 000 kamieni symbolizujących nagrobki.

Ciechanowiec – Siemiatycze – Mielnik – Grabarka (66 km)
W Siemiatyczach (35 km) można zobaczyć kościół pomisjonarski, renesansowo-barokowy z przełomu XVI/XVII w., obok klasztor z 1725 r., cerkiew z XIX w. Ponadto do zwiedzenia – Muzeum Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. W odległości 21 km od Siemiatycz (na południowy wschód) malowniczo położony nad Bugiem Mielnik; na wzgórzach kredowych rezerwat roślinności stepowej „Góra Uszeście”. Grodzisko – Góra Zamkowa ma u podnóża ruiny kościoła z XV w. Cerkiew z XIX w. Kopalnia i przetwórnia kredy. W okolicy kompleksy lasów. 10 km dalej – Grabarka – miejsce prawosławnych pielgrzymek. Interesująca cerkiew i zespół krzyży wotywnych.

Szlak Rowerowy Pogranicza Mazowiecko-Podlaskiego, 78 km
WANIEWO – WOJTKOWICE-GLINNA
 
Szlak Turystyczny PTTK (PL 261), 70 km
CIECHANOWIEC – GĄSIOROWO
Więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl/szlaki/rowerowy.php

 

Baza noclegowa

Gospodarstwo Agroturystyczne Anna i Wojciech Tryniszewscy
Łempice 43 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 69 12 tel.  tel. 0 696 802 200 fax. 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Skarpie” Danuta i Bolesław Młynarczukowie
Wojtkowice-Glinna 26 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 26 80 tel.  tel. 0 694 618 790 fax. 

Gospodarstwo Artystyczno-Ekologiczne „Słoneczna Osada” Piotr Krawczyk
Kozarze 44 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 17 77 tel.  tel.  fax. 086 277 17 77
 
Kwatera nad Bugiem - Dorota i Jerzy Fabisiak
Wojtkowice-Glinna 27 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 15 48 tel. 0 600 157 445

więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl/informator.php?cat_id=2

Infrastruktura paraturystyczna:

Dom Weselny „Jagoda”
ul. Wojska Polskiego 23 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 22 15 tel. 0 608 205 063 tel. 0 696 592 664 fax. 
 
Kebab-Bar M. Łuniewski
ul. Kościelna 11 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 14 40 tel. 693 351 673 tel.  fax. 

Lodziarnia "Stolarczuk" - Małgorzata Myszko
pl. 3 Maja 20 18-230 Ciechanowiec
tel.  tel.  tel.  fax. 
 
Lodziarnia - Iwona Leoniuk - Wińska
ul. Drohicka 3 i ul. Łomżyńska 2a 18-230 Ciechanowiec
tel.  tel.  tel.  fax. 
 
Pizzeria „Labirynt”
pl . 3 Maja 1 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 10 39 tel.  tel.  fax. 
 
Restauracja „Astoria”
pl. 3 Maja 4 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 21 38 tel. 086 277 21 90 tel.  fax. 086 277 21 90
 
Restauracja „Szczęsny”
ul. Mickiewicza 2 18-230 Ciechanowiec
tel. 086 277 39 81 tel.  tel. 0 600 332 817 fax. 086 277 20 67
 
Wyrób i sprzedaż lodów - Łukasz Wojakowski
pl. 3 Maja 18-230 Ciechanowiec
 
więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl/informator.php?cat_id=4

 

Dojazd:

www.zumi.pl


Adres Urzędu Gminy:

ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 086-277-11-45
fax. 086-277-10-66
e-mail: info@ciechanowiec.pl

 

Strona internetowa:

http://www.ciechanowiec.pl