ZIELONE WROTA

Brańsk

Brańsk znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie bielskim. Miasto oddalone jest od: Bielska Podl. - 24km Białegostoku - 61-70km Białowieży - 50km Warszawy - 180-200km Liczba mieszkańców 4026


Walory przyrodnicze:

Na terenie gminy występują znaczne obszary leśne o łącznej pow. 3460 ha.Wyróżniają się one znaczną wartością przyrodniczą i krajoznawczą. Są jednym z ważniejszych czynników kształtowania środowiska naturalnego.To tutaj istnieje "woda czysta i trawa zielona". Przez gminę przepływa ją bowiem rzeki o najwyższej klasie czystości: Bronka i Nurzec. Kilku rolników prowadzi gospodarstwa ekologiczne.
Więcej informacji na stronie: http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs2/k2-41/WWW/branskmg.htm

 

Walory kulturowe:

Zabytki
• grodzisko z XI wieku
• Kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP z 1861 r.
• Cerkiew prawosławna pw. Szymona Słupnika
• dwie zabytkowe kapliczki
• drewniane koszary carskie z lat 1875-1890 (Dom Pomocy Społecznej)
• cmentarz wielowyznaniowy z XIX i XX wieku
• cmentarz (kirkut) żydowski z XIX i XX wieku
• miejski układ urbanistyczny z XV wieku
• drewniana zabudowa z XIX i XX wieku
Zabytki w okolicy:
• Domanowo – kościół pw. św. Doroty z XVII wieku z dzwonnicą z tego samego okresu. Pomnik na mogile żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939 r.
• Kalnica – park dworski z połowy XVIII wieku
• Klichy – kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych


Historia:

Zaczątkiem miasta było zbudowane w XI-XII w nad rzeką Nurzec, w niedalekiej odległości od ujścia rzeki Bronki grodzisko, zwane �Zamczyskiem". Dogodne położenie przy trakcie z Krakowa na Litwę oraz przy granicy z Mazowszem powodowało wzrost znaczenia miasta w XV wieku. 18 stycznia 1493 roku Brańsk jako pierwsze miasto na Podlasiu otrzymał pełne miejskie prawo magdeburskie. Położone w ziemi bielskiej, od 1569 roku wraz z całym Podlasiem w granicach Korony. Był miejscem sądów ziemskich i obrad sejmików. Kresem pomyślnego rozwoju gospodarczego miasta były lata wojen w II połowie XVII i XVIII wieku. Do rozbiorów Brańsk był siedzibą powiatu w województwie podlaskim.
Więcej informacji na stronie: http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs2/k2-41/WWW/branskmg.htm


Sławni ludzie:

• Cezary Kosiński – polski aktor
• Profesor dr hab.n.med. Andrzej Malinowski-polski lekarz o światowych osiągnięciach,kieruje Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Jest absolwentem łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej

 

Dojazd:
Miasto położone jest nad rzeką Nurzec, przy trasie z Warszawy do Białowieży. Sąsiaduje z gminą Rudka. Węzeł drogowy. W mieście krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie:
• 66 Zambrów – Brańsk – Bielsk Podlaski
• 681 Łapy – Brańsk – Ciechanowiec

 

Adres Urzędu Gminy:
Adres: Urzšd Miasta, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Kontakt: tel. centrala (085) 7375005, 7375940, fax. 73075363
e-mail: um.bransk@bransk.podlaskie.pl

Strona internetowa:

http://www.bransk.podlaskie.pl/