ZIELONE WROTA

Boćki

Gmina Boćki leży nad urokliwą rzeką Nurzec, wokół krótkiej rozciągają się malownicze pola, lasy pełne zwierza i darów natury. Ten nieskażony cywilizacją zakątek zachęca do rozwoju agroturystyki.


Walory przyrodnicze:
NURZEC - Nurzec jest rzeką o charakterze nizinnym, przepływającą przez tereny bagienne i podmokle. Jego długość wynosi 100,2 km, a powierzchnia zlewni to 2082,6 km². Takie parametry kwalifikują ją do ubiegania się o tytuł jednej z największych rzek regionu.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=1&id_powiatu=3&id_gminy=24

 

Walory kulturowe:
Andryjanki
• Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - murowana, z 1914 r.
• Dwór - murowany, z końca XIX z drewnianymi budynkami gospodarczymi z tego okresu.
Boćki
• Zespół klasztorny Reformatów - klasztor i kościół z lat 1730-1739. Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca i Antoniego z Padwy Obiekt posiada wspaniałe ołtarze wykonane przez najznakomitszych artystów i rzemieślników barokowych.
• Układ urbanistyczny - rozplanowanie przestrzenne z XVI-XVIII wieku z prostokątnym rynkiem lokacyjnym i drugim niewielkim rynkiem sześciobocznym powiązanym z kościołem reformatów i nieistniejącą rezydencją Sapiehów
• Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP - murowana, z 1820 roku, zniszczona w czasie II wojny światowej, odbudowana w 1956 roku.
• Łaźnia żydowska - pochodzącą z XVIII - stan łaźni wymaga natychmiastowej renowacji.
• Zabudowa - drewniana z końca XIX w. i początku XX w.
Bystre
• Kapliczka - murowana z 1856 r.
• Pozostałości zespołu dworskiego - kamienna obora z 1929 r. i resztki parku z drugiej połowy XIX w.
Śnieżki
• Pozostałości zespołu dworskiego - murowany spichlerz z końca XIX wieku i park dworski założony w tym samym wieku.
• Zabudowa - budynki drewniana z początków XX w.

Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=3&id_gminy=24

 

Historia:
Boćki to jedna z najurokliwszych gmin ziemi podlaskiej. Przeszłość sięga odległych wieków, kiedy to Jan Sapieha, wojewoda witebski, w 1509r. otrzymał od Zygmunta I dobra Boćki z prawem lokowania miasta. Od XVIII w. kolejna własność Branickich i Potockich. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów sławy Boćkom przysporzyły niewątpliwie wyroby miejscowych rymarzy, zwane pospolicie "boćkowcami" lub "monitorami boćkowskimi". Ówczesne przysłowie powiadało: "Boćkowskiego prawa artykuły niejedną cnotę wykuły".
Więcej informacji na stronie: http://www.bisi.com.pl/powiat.htm#bocki

 

Sławni ludzie: brak informacji


Atrakcje gminy: brak informacji


Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• Gospodarstwo Agroturystyczne Niny i Eugeniusza Góralczuk - Dubno 104, 17-111 Boćki, tel. 085 731-43-14, kom. 0600 22-39-37
• GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE NINY I WALENTEGO PAWLUKIEWICZÓW – PASIEKA 16, 17-111 Boćki, tel. (085) 731 37 12, e-mail: pawlukiewicz@o2.pl
• Gospodarstwo Agroturystyczne Janiny Tołwińskiej - Kol. Siekluki 39, 17-111 Boćki, tel. 0-85 731-44-02
Więcej informacji na stronie: http://www.bocki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=120

 

Szlaki turystyczne: brak informacji

 

Infrastruktura paraturystyczna:
• 21 punktów sprzedaży detalicznej różnych branż,  7 spożywczych sklepów wiejskich.
• Bank -  Pl. Armii Krajowej;  wyposażony w bankomat czynny przez 24h i obsługujący większość kart płatniczych
• NZOZ "Alma Med" s.c. Ośrodek Zdrowia w Boćkach - ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki, tel. 085 731 31 43
• Punkt Apteczny ośrodek zdrowia -  Boćki, ul. Grunwaldzka 1, tel. 085 731 31 52
• Apteka "Sokrates" - Boćki, ul. Dubieńska 6, tel. 085 731 33 75
Więcej informacji na stronie: http://www.gminabocki.pl/5401/index.html

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=bo%E6ki&Submit=Szukaj&long=23.0766848&lat=52.6724736&type=1&scale=8


Adres Urzędu Gminy:
Pl. Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
centrala: tel. 085 731 96 10, fax 085 731 96 12
e-mail: ug@gminabocki.pl

 

Strona internetowa:
http://www.gminabocki.pl/
http://www.bocki.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1