ZIELONE WROTA

Bielsk Podlaski

Gmina Wiejska Bielsk Podlaski położona jest na Równinie Bielskiej w południowej części woj. podlaskiego. Od północy okala ją Dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu Puszcza Białowieska. Nie zdewastowane ekologicznie okolice, jak i też sam teren gminy, posiadają autentyczne walory rekreacyjne i turystyczne. Gmina położona jest na styku kultury białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym zamieszkującej tu społeczności. Główna baza turystyczna znajduje się w Ploskach.


Walory przyrodnicze:
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY DOLNEJ NARWI

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi został utworzony w 1986 roku w celu ochrony i zachowania doliny Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl

 

Walory kulturowe:
• Cerkiew Prawosławna P.W. Apostoła Jana w Augustowie wybudowana w latach 70-tych XIX w, rozbudowana w I-szej poł. XX w.
• Kościół Rzymsko-Katolicki P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubinie Kościelnym zbudowany w latach 1906 – 1909 w stylu neogotyckim jest obok kościoła w Wyszkach jedynym kościołem w tym stylu w naszym regionie.
• Cerkiew Prawosławna P.W. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach wybudowana w 1890 r jest charakterystycznym przykładem prawosławnego budownictwa sakralnego na planie krzyża greckiego z wieżą kruchtą z przełomu XIX i XX w.
• Cerkiew Prawosławna P.W. Przemienienia Pańskiego w Ploskach. Początki budowy świątyni sięgają końca XVIII w, w następnych latach kilkakrotnie przebudowywana, ostateczną formę przyjęła po rozbudowie w latach 1941 – 1945.
• Cerkiew Prawosławna P.W. Św. Proroka Eliasza w Podbielu wybudowana w 1876 r i rozbudowana w 1912 r jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego o wyraźnych wpływach architektury rosyjskiej.
• Cerkiew Prawosławna P.W. ŚŚ. Piotra i Pawła w Rajsku na początku lat 70 –tych XX w została przewieziona wraz z ikonostasem z powiatu tomaszowskiego (woj. lubelskie) i usadowiona na miejscu zburzonej w 1942 r cerkwi podczas pacyfikacji wsi Rajsk.
Więcej informacji na stronie: http://www.bielskpodlaski.pl

 

Historia:
Historia gminy związana jest nierozerwalnie z miastem Bielsk Podlaski, jednak pierwsze ślady osadnictwa odkryto właśnie na terenie gminy we wsi Haćki. Najstarsze znaleziska pochodzą z V – IV w p.n.e. i należą do tzw. kręgu kultur pomorsko – kloszowych, których centrum znajdowało się w środkowej Polsce oraz z tzw. kultury zarubienieckiej, której główne terytorium występuje na terenie północnej Ukrainy i południowej Białorusi. Kompleks osadniczy w Haćkach powstał zatem na obszarze przenikania się wpływów i kultur z zachodu, południowego wschodu i północy, a znajdowane tu zabytki świadczą o licznych pokojowych kontaktach pomiędzy rozmaitymi grupami etnicznymi i plemiennymi.

 

Infrastruktura turystyczna:
Szlak Świątyń Prawosławnych
Mapa szlaku dostępna na stronie: http://www.bielskpodlaski.pl/pstr.htm
Obiekty noclegowe na terenie Gminy Bielsk Podlaski
Nazwa i adres obiektu noclegowego Kontakt Wyżywienie Liczba, rodzaj pokoi Atrakcje turystyczne
Zajazd "Zagłoba" w Ploskach Tel: 085 731-71-13
Fax: 085 731-72-14 Tak- kuchnia regionalna - 12 pokoi 2 osobowych
- 2 pięcio pokojowe domki kempingowe
- sala konferencyjna - krajobraz narwiański
- wędkowanie
- grzybobranie
Ośrodek Wypoczynkowy "Ruch SA" w Ploskach Tel: 085 731-71-95
email: uartura@hoga.pl Brak - 11 domków kempingowych 3 i 4 osobowych - wędkowanie
- grzybobranie
- kąpielisko
- wypożyczalnia rowerów
Ośrodek Wypoczynkowy "Łącznośc" w Ploskach Tel: 085 717-87-90 Brak - 25 domków kempingowych 2 i 3 osobowych - wędkowanie
- grzybobranie
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy w Ploskach Tel: 085 653-87-71 Brak - 10 domków kempingowych 3 i 4 osobowych - wędkowanie
- grzybobranie
- wypożyczalnia kajaków
- kąpielisko

 

Dojazd:

 

miejscowość 

(km) 

Środki lokomocji

 

 

 

samochód

pociąg

Warszawa 

190

x

x

Białystok 

50

x

x

Lublin 

220

x

x

Połowce 

30

x

 

Czeremcha 

30

x

x

Hajnówka 

30

x

 

Białowieża 

50

x

 

Siemiatycze 

50

x

 

 

Gmina Bielsk Podlaski posiada dobrze rozwinięta sieć dróg. Z północy przecina gminę ważna droga krajowa Nr 19 Białystok – Lublin, zaś w odległości 30 km na wschód od centrum gminy znajduje się przejście graniczne w Połowcach i Czeremsze (droga Nr 652). Gmina leży także na szlaku turystycznym Warszawa – Białowieża (droga Nr 689).


 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie
tel:  (085) 730-68-51
fax:  (085) 730-20-15
e-mail:  Gmina@bielskpodlaski.pl

 

Strona internetowa:
http://www.bielskpodlaski.pl/pstr.htm
http://www.klimatypodlasia.pl