ZIELONE WROTA

Białowieża

Miejscowość położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, nad Narewką, o charakterze małomiasteczkowym. Wieś jest siedzibą gminy Białowieża oraz Białowieskiego Parku Narodowego, obejmującego 17% polskiej części Puszczy Białowieskiej.W Białowieży znajduje się Białowieska Stacja Geobotaniczna, początkowo Polskiej Akademii Nauk, obecnie Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie międzywojennym gminę Białowieży zamieszkiwało około 9500 osób.


Walory przyrodnicze:

Dzisiejsza Puszcza Białowieska, to kompleks leśny o obszarze 150 tys. ha położony po obydwu stronach granicy Polski i Białorusi. Część zachodnia, znajdująca się w Polsce, zajmuje 62,5 tys. ha; część wschodnia, znajdująca się na Białorusi, zajmuje 87,5 tys. ha - tworzy Park Narodowy "Bieławieżskaja Puszcza".
Szczęśliwy bieg historii, ochrona Puszczy jako terenu polowań królewskich, a w XIX w. Carskich, sprawił, że podlegała ona specjalnej ochronie - m.in. nie objęła jej kolonizacja, to znaczy karczowanie lasu i zamiana ich na tereny osadnicze i rolne.
Więcej informacji na stronie: http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=41


Walory kulturowe:

Białowieża to nie tylko Białowieski Park Narodowy, ale równie ciekawe, a może pod niektórymi względami ciekawsze są inne rejony Puszczy z otaczającą ją zabudową. Niespotykana w innych częściach Polski różnorodność etniczno-religijna oraz największymi i najlepiej w kraju zachowanymi zwartymi zespołami tradycyjnej drewnianej zabudowy wiejskiej.
Więcej informacji na stronie: http://www.seoteka.pl/a137.php/2


Historia:
Ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszej gminy Białowieża odkryto już w młodszej epoce kamienia. Najstarsze ślady obecności ludzkiej pochodzą z neolitu, mają więc około 5 tysięcy lat. W roku 1827 w Białowieży ("Stara Białowieża") odkryto cmentarzysko szkieletowe płaskie, zaś do roku 1976 zinwentaryzowano na terenie Białowieskiego Parku Narodowego 30 stanowisk kurhanów. Pierwsze wzmianki odnoszą się do roku 983 i dotyczą ruskiej wyprawy na Jaćwież W.Ks.Kijowskiego Włodzimierza Światosławowicza, kiedy jeszcze Białowieża nie istniała. Aż do XIII wieku okolice Białowieży były terenem przygranicznym dla państw średniowiecznych: Rusi, Korony, Zakonu Krzyżackiego i plemion jaćwieskich. W tym okresie najazdy tatarskie, krzyżackie i później litewskie spowodowały wyludnienie się Puszczy Białowieskiej. Od początku panowania Władysława Jagiełły (1382-1401) Białowieża należała do Polski. Pierwsze wzmianki o osadnictwie w Białowieży odnoszą się do roku 1699, gdy istniał tu folwark.
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82owie%C5%BCa

 

Sławni ludzie:

Igor Newerly, właściwie Igor Abramow(-Newerly) (ur. 24 marca 1903 w Białowieży, zm. 19 października 1987 w Warszawie), polski pisarz i pedagog. Urodzony w rodzinie rosyjsko-polskiej. Ożenił się z Barbarą Jarecką. Jego dziadek Józef Newerly, Czech, był wielkim łowczym cara Mikołaja II, a ojciec Mikołaj Abramow kapitanem 8. Pułku Estlandzkiego.

 

Atrakcje gminy:

PARK PAŁACOWY – jest wydzieloną enklawą Białowieskiego Parku Narodowego. Park w typie ogrodu angielskiego założony pod koniec XIX w. wg projektu Walerego Kronenberga. Na wzgórzu stał pałac rosyjskich carów, którzy przyjeżdżali tu na polowania. Dla osiągnięcia szybszego efektu posadzono w parku od razu starsze drzewa. Na dnie doliny rzeki Narewki płynącej u podnóży parkowego wzgórza wykopano stawy, które urozmaicają krajobraz Parku. Na terenie Parku znajduje się szereg budynków z końca XIX w. m.in. obelisk upamiętniający łowy Augusta III Sasa w 1752 r., zabytkowy dworek z 1845 r. – obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN-u.

REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW – rezerwat stanowi wydzieloną część Białowieskiego Parku Narodowego. Można w nim obejrzeć żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, żubronie (mieszańce żubra z bydłem domowym). Rezerwat czynny w okresie letnim codziennie w godz. 9.00 – 17.00 (poza sezonem w poniedziałki nieczynny). Bilety wstępu do kupienia na miejscu (normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł). Do Rezerwatu Żubrów skręca się w prawo na 4 km drogi Białowieża – Hajnówka (jadąc od Białowieży). Można też dojść pieszo Kładką „Żebra Żubra” (dł. ok. 4 km) od ulicy Zastawa bądź też od ulicy Krzyże (szlak żółty).

Więcej informacji na stronie: http://www.pttk.bialowieza.pl/atrakcje.htm oraz
http://www.bialowieza-info.eu/pl/muzeum.php

 


Infrastruktura turystyczna:

Z uwagi na turystów odwiedzających puszczę, Białowieża ma obecnie rozbudowaną bazę turystyczną. We wsi znajdują się cztery hotele (ciągle powiększane), kilka zajazdów i pensjonatów, a miejscowa ludność prowadzi kilkadziesiąt kwater agroturystycznych.
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82owie%C5%BCa

 

Dojazd:

Miejscowość leży na trasie drogi wojewódzkiej nr 689. Od 2005 roku w Grudkach, oddalonych od Białowieży o 4 km, znajduje się pieszo-rowerowe polsko-białoruskie przejście graniczne. Białowieża była do 1994 roku punktem końcowym linii kolejowej do Hajnówki (niezrealizowany projekt z lat 30. XX wieku przewidywał dalsze przedłużenie tej linii przez Prużany w dawnym województwie poleskim, aż do trasy linii kolejowej Brześć-Mińsk).

 

Adres Urzędu Gminy:

 ADRES:  ul. Sportowa 1  KOD:  17-230  MIEJSCOWOŚĆ:  Białowieża  KONTAKT:   (+48 85) 6812487   (+48 85) 6812487

 

Strona internetowa:

http://www.bialowieza.bazagmin.pl/