ZIELONE WROTA

30.05.2008

Kwitnące łąki

Właśnie teraz łąki przechodzą swój najpiękniejszy okres w roku. Bujne, soczysto zielone trawy oraz wiele roślin zielnych kwitnie tworząc kolorowe dywany. Niestety długo to nie potrwa, gdyż ruszyły już sianokosy.


Na torfowiskach niskich w dolinach rzek Narwi i Biebrzy masowo kwitną na różowo firletki i rdesty wężowniki, na żółto - jaskry, na rdzawo - szczawie i kukliki zwisłe, na biało - wełnianki i na czerwono - kukułki krwiste. Bliżej wody można już z daleka zobaczyć okazałe, wysokie kosaćce żółte. Na nieco suchszych miejscach np. na wyniesieniach wśród bagien zakwitły już rzadkie kosaćce syberyjskie i goździki pyszne. W niektórych miejscach można spotkać kolorowe kobierce smółki, lepnicy i fiołków trójbarwnych potocznie zwanych bratkami. Pobocza dróg, nie tylko wśród łąk, zdominowane zostały przez wysokie, biało kwitnące łany trybuli leśnej.   (Piotr Tałałaj, Biebrzański Park Narodowy)

 

Łąka z żółtymi jaskrami
Rdesty i jaskry
Białe lepnice i bordowe smółki

Wełnianki

Firletki i dzwonki
Smółki
Fiołki trójbarwne
Kosaćce syberyjskie

Kukułka krwista

Goździk pyszny
Kosaćce żółte
Wśród trybul leśnych


11.09.2009

Portal Turystyczny Suwalszczyzna to największy i najczęściej odwiedzany przez internautów serwis turystyczny w regionie. Misją Portalu jest promowanie i rozwój turystyki w regionie szeroko pojętej Suwalszczyzny, sięgającej Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie i Biebrzy na południu. Portal działa z sukcesami na rynku już od 5 lat. Liczba zarejestrowanych w serwisie ofert wynosi ponad 600 pozycji a z informacji publikowanych w Portalu korzysta rocznie ponad dwa miliony internautów. Portal sponsoruje i zapewnia patronat medialny imprezom kulturalnym, sportowym i artystycznym organizowanym w regionie. Oprócz promocji i reklamy Portal zajmuję się również działalnością doradczą w zakresie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych oraz źródeł finansowania rozwoju turystyki ze środków UE. Polecamy szczególnie: www.galeria.suwalszczyzna.net www.zima.suwalszczyzna.net


 

8.01.2009

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.