ZIELONE WROTA

Granty na projekty z zakresu klimatu i energii

Ambasada Brytyjska zaprasza do składania propozycji projektów z zakresu klimatu i energii promujących gospodarkę niskowęglową, w tym efektywność energetyczną i energię odnawialną. Wnioski można składać do 15 czerwca 2008.


Jakiego typu projekty może dofinansować ambasada?

 

- Organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych i staży;
- Wydawnictwo publikacji, raportów, książek i materiałów multimedialnych;
- Działania promocyjne i kampanie informacyjne;
- Projekty z zastosowaniem innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań.


Maksymalna wartość grantu, o który można się ubiegać w ambasadzie to 5 tysięcy funtów brytyjskich. Jedna instytucja może zgłosić więcej niż jeden wniosek projektowy. Fundusze uzyskane z ambasady powinny zostać wykorzystane do końca lutego 2009 roku. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia projektu instytucja wdrażająca go musi przedstawić raport z realizacji projektu.

 

Jakiego typu projekty nie kwalifikują się do uzyskania grantu?

 

- Projekty długoterminowe, np. seria seminariów, których celem jest opracowanie ekspertyz ekonomicznych czy politycznych;
- Wydarzenia komercyjne.


Co trzeba zrobić, aby uzyskać grant z ambasady brytyjskiej?

 

Wypełnić w języku angielskim wniosek projektowy i przesłać go do ambasady przed 15 czerwca 2008 roku. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej www.britishembassy.pl.
Wnioski projektowe należy przesyłać mailem na adres info@britishembassy.pl z dopiskiem "klimat i energia".


Więcej informacji:

Agnieszka Tomaszewska, Koordynator Projektów, Zespół ds. Klimatu i Energii, Ambasada Brytyjska. Tel: +48 22 3110162, E-mail: agnieszka.tomaszewska@fco.gov.uk.