ZIELONE WROTA

Czasopismo "Nasza Biebrza"

"Nasza Biebrza" jest pismem dla dzieci i młodzieży, wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy od 1999 r. Porusza ono tematykę związaną z przyrodą, historią i kulturą Doliny Biebrzy. Ukazuje się trzy razy do roku w nakładzie ok. 4000 egz.


Głównymi adresatami "Naszej Biebrzy" są uczniowie około 80 biebrzańskich szkół podstawowych i gimnazjów, do których pismo jest dostarczane nieodpłatnie. Czasopismo wysyłane jest również do instytucji związanych z ochroną przyrody na terenie Polski. "Naszą Biebrzę" tworzą pracownicy BPN przy coraz większym udziale samych Czytelników, zaś konsultanci merytoryczni (naukowcy i metodycy z dziedzin przyrodniczych) recenzują pismo i czuwają nad jego poprawnością.
„Nasza Biebrza” jest też przyjazna środowisku dzięki papierowi użytemu do jej produkcji – pochodzącemu w 100% z makulatury!


Zapraszamy do lektury pisma, które dostępne jest również w wersji internetowej pod adresem: www.biebrza.org.pl/nasza

 

Wydawca:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel.: (0-85) 738 06 20, 738 30 00
fax.: (0-85) 738 30 21