ZIELONE WROTA

Konkurs edukacyjny dla szkół "Drugie życie elektrośmieci"

Do 31 maja można zgłaszać zespoły do konkursu edukacyjnego "Drugie życie elektrośmieci" organizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu, Polską Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Ogólnopolskim koordynatorem konkursu jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - międzywydziałowa placówka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego.


Konkurs "Drugie Życie Elektrośmieci" prowadzony jest w trzech kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:
- propagowanie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE),
- podnoszenie poziomu świadomości w zakresie szeroko rozumianego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych na poziomie lokalnym (aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży szkolnej),
- podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska, w zakresie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej,
- budowanie i wzmacnianie lokalnych i regionalnych koalicji pomiędzy partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

 

Działania zespołów szkolnych ogniskują się wokół szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o nagrodę GrandPrix Europejskiej Platformy Recyklingu.
Każda szkoła wyłania spośród swoich uczniów reprezentujący ją Zespół Konkursowy.
Zespół Konkursowy może składać się z nieograniczonej liczby uczniów, a reprezentowany jest przez Kapitana - ucznia i Opiekuna - osobę z grona pedagogicznego szkoły. 
Zespoły szkolne biorące udział w konkursie mają do wypełnienia zadania mające na celu przeprowadzenie uczestników przez procesy decyzyjne i problemy realizacyjne związane z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Karty Zadań w postaci multimedialnych, dynamicznie generowanych formularzy internetowych będą sukcesywnie udostępniane na stronach konkursu w miarę następowania kolejnych etapów konkursowych. Informacje wprowadzane w trakcie wypełniania Kart Zadań przez Zespoły Konkursowe zasilają aktywne bazy danych konkursowych, w których zgromadzone są punktacja oraz stan rywalizacji.
Zespół z najwyższą notą końcową wygrywa ogólnopolską klasyfikację konkursową i nagrodę GrandPrix Europejskiej Platformy Recyklingu.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.eprpolska.pl/

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (znajdującego się na stronie konkursu: http://www.zsee.a21.pl) do biura UCBS na adres:

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
w terminie do 31 maja 2008.