ZIELONE WROTA

Twoja Szkoła na Zielonym Tygodniu w Brukseli

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłosiła konkurs dla szkół na stoisko promujące rozwiązania ekologiczne szkoły. Nagrodą jest możliwość prezentacji podczas Green Week - Zielonego Tygodnia w Brukseli.


Już po raz czwarty Fundacja Partnerstwo dla Środowiska będzie uczestniczyć w obchodach Zielonego Tygodnia – Green Week w Brukseli.

W tym roku możliwość zaprezentowania się otrzymały szkoły, dlatego Fundacja ogłasza konkurs na przedstawienie w sposób estetyczny stoiska promującego rozwiązania ekologiczne szkoły – szkołę lidera działań lokalnych. Prezentacja szkoły na wystawie może być w formie prezentacji multimedialnej, filmu, baneru, zdjęć, prac plastycznych, strojów regionalnych, produktów itp.

 

Green Week (Zielony Tydzień) to doroczne 4-dniowe spotkanie, organizowane w Brukseli od 2001 roku przez Dyrektoriat Generalny Unii Europejskiej ds. Środowiska. Adresowane jest do wszystkich, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego. Rokrocznie w konferencji i targach uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji publicznych, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej.

Motywem przewodnim tegorocznego Green Week (3- 6 czerwca 2008) są odpady - „Only one earth. Don’t waste it!”.

Polskę na tym spotkaniu będzie reprezentowała jedna szkoła (delegacja 2 osobowa) jako laureat tego ogólnopolskiego konkursu. Tym samym jest to nagroda dla najlepszej szkoły.

 

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2008. Laureat konkursu zostanie wybrany na podstawie nadesłanych do Fundacji: zdjęć w wersji elektronicznej, kompletnego stanowiska – ze strojami, osobami, banerem, pracami itp., filmów i prezentacji multimedialnych.

 

Więcej informacji na: www.ekoszkola.pl

 

Organizator:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

ul. Św. Krzyża 5/6,

31-028 Kraków