ZIELONE WROTA

10.04.2008

Wiosna nad Narwią

W Narwiańskim Parku Narodowym zakończył się już przelot gęsi gęgawych, zostały tylko gniazdujące pary. Trwa natomiast migracja gęsi zbożowych i kaczek - na rozlewiskach spotkać można stada krzyżówek, świstunów, rożeńców, czernic i cyranek. Od dwóch tygodni można obserwować błotniaki stawowe, które są symbolem Parku. Trwa migracja płazów do zbiorników wodnych, w których odbywają się gody.


Pojawiły się bąki, oznajmiające swoją obecność donośnym buczeniem, przypominającym dmuchanie w pustą butelkę, słyszanym nawet ze znacznej odległości. W ostatnim tygodni przyleciały również jaskółki. Bociany intensywnie remontują swoje gniazda  i przygotowują się do lęgów.


Starorzecza i oczka wodne pełne są ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych, których samce w okresie godowym przyjmują niebieskie zabarwienie. Na drodze w okolicach miejscowości Bokiny trwa akcja przenoszenia płazów na drugą stronę drogi.


Wiosnę widać również w parku przydworskim w Kurowie. Życie budzi się na dnie parku, gdzie czas poprzedzający rozwój liści na drzewach wykorzystują rośliny, które przetrwały zimę w ziemi w postaci kłączy, cebul lub bulw. Jako pierwsze zakwitają złoć żółta, ziarnopłon wiosenny i kokorycz pełna.

 

 

 

Gęsi Gęgawy

Żerujący Bocian Biały

Pychówki na rozlewiskach Narwi
Samiec żaby moczarowej
Żaby trawne
Ziarnopłon Wiosenny
Kokorycz Pełna
Złoć żółta

 

Przygotowała Marzenna Bielonko - Narwiański Park Narodowy


14.10.2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycieli z całej Polski do przeprowadzenia w swojej szkole lekcji na temat wielokulturowości i śladów współistnienia różnych kultur w ich regionie. Skorzystajcie z nowatorskich materiałów przygotowanych przez CEO w ramach projektu Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość i wygrajcie zestaw książek.


 

14.10.2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie "Aktywni z natury". Program skierowany jest do grup uczniów (współpracujących w ramach klas, samorządów uczniowskich, kół przyrodniczych, świetlic, domów kultury i organizacji młodzieżowych) wraz z nauczycielami lub opiekunami.