ZIELONE WROTA

10.04.2008

Wiosna nad Narwią

W Narwiańskim Parku Narodowym zakończył się już przelot gęsi gęgawych, zostały tylko gniazdujące pary. Trwa natomiast migracja gęsi zbożowych i kaczek - na rozlewiskach spotkać można stada krzyżówek, świstunów, rożeńców, czernic i cyranek. Od dwóch tygodni można obserwować błotniaki stawowe, które są symbolem Parku. Trwa migracja płazów do zbiorników wodnych, w których odbywają się gody.


Pojawiły się bąki, oznajmiające swoją obecność donośnym buczeniem, przypominającym dmuchanie w pustą butelkę, słyszanym nawet ze znacznej odległości. W ostatnim tygodni przyleciały również jaskółki. Bociany intensywnie remontują swoje gniazda  i przygotowują się do lęgów.


Starorzecza i oczka wodne pełne są ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych, których samce w okresie godowym przyjmują niebieskie zabarwienie. Na drodze w okolicach miejscowości Bokiny trwa akcja przenoszenia płazów na drugą stronę drogi.


Wiosnę widać również w parku przydworskim w Kurowie. Życie budzi się na dnie parku, gdzie czas poprzedzający rozwój liści na drzewach wykorzystują rośliny, które przetrwały zimę w ziemi w postaci kłączy, cebul lub bulw. Jako pierwsze zakwitają złoć żółta, ziarnopłon wiosenny i kokorycz pełna.

 

 

 

Gęsi Gęgawy

Żerujący Bocian Biały

Pychówki na rozlewiskach Narwi
Samiec żaby moczarowej
Żaby trawne
Ziarnopłon Wiosenny
Kokorycz Pełna
Złoć żółta

 

Przygotowała Marzenna Bielonko - Narwiański Park Narodowy


8.01.2009

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


 

21.10.2008

Łoś to drugie co do wielkości zwierzę w Polsce. Dorosłe samce mogą ważyć nawet do 400 kg. Dolina Biebrzy to największa ostoja łosia. W okresie jesienno-zimowym łosie przebywają w lasach w pobliżu dróg, bardzo często je przekraczają. Szczególnie niebezpieczna jest droga nr 65 na odcinku Mońki-Grajewo. Corocznie dochodzi tu do wielu kolizji i wypadków drogowych ze zwierzętami. W tym roku na terenie funkcjonowania Powiatowej Komendy Policji w Augustowie, Grajewie, Mońkach i Sokółce odnotowano kilkadziesiąt zdarzeń drogowych, w których uczestniczyły dzikie zwierzęta - kilkanaście z nich to łosie. Zderzenie z łosiem może być tragiczne w skutkach - jak śmiertelny wypadek młodego, 27 letniego mężczyzny w 2007r., którego przyczyną był przechodzący przez jezdnię łoś! Ofiarami kolizji i wypadków padają też zwierzęta. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak również w trosce o dobro zwierząt, Biebrzański Park Narodowy organizuje akcję informacyjną: "JEDŹ ŁOŚTROŻNIE!"