ZIELONE WROTA

28.03.2008

Przeloty gęsi w pełni

Trwa szczyt wiosennych migracji ptaków z zimowisk na lęgowiska. Najbardziej efektowne są przeloty gęsi, które zbierają się wielkimi stadami, a lecąc formują klucze i odzywają się głośnym gęganiem. Można je teraz usłyszeć i zobaczyć nawet nad dużymi miastami.


Na rozlewiskach Biebrzy i Narwi pojawiły się olbrzymie, tysięczne stada ptaków, które lecą na lęgi do północnej Eurazji: gęsi białoczelne i zbożowe, łabędzie krzykliwe i czarnodziobe, nurogęsi, gągoły, świstuny i rożeńce. W dolinach bagiennych rzek odpoczywają i nabierają sił do dalszej wędrówki. Towarzyszą im na żerowiskach gęsi gęgawe, łabędzie nieme, krzyżówki, czernice, cyranki, płaskonosy,  różne brodźce i stada szpaków oraz czajek. W miejscach, gdzie grupuje się ich najwięcej można często zobaczyć bieliki, a wieczorem puchacze – które liczą na łatwą zdobycz. U tych drapieżników w gniazdach są już pisklęta, więc zapotrzebowanie na pokarm rośnie. (P. Tałałąj)

 

Gęsi pod Goniądzem

Gęsi nad Narwią

Łabędzie nieme i krzykliwe

Gęsi białoczelne

Kaczki - głównie świstuny oraz czajki w locie
Polujący bielik


14.10.2008

W listopadzie w Warszawie staną pomarańczowe figurki, symbolizujące każdego, kto złoży swój podpis popierajacy manifest klimatyczny. Międzynarodową kampanię "Podpis dla klimatu" zorganizował koncern energetyczny Vattenfall, producent prądu i ciepła w stolicy oraz dostawca energii na Górnym Śląsku.


 

30.09.2008

Koalicja Klimatyczna ekologicznych organizacji pozarządowych rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Climate Tour”, w ramach której przeprowadzonych zostanie cykl spotkań na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.