ZIELONE WROTA

Konkurs o certyfikat "Zielonej Flagi"

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza konkurs dla szkół, które pragną się ubiegać o miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i o międzynarodowe certyfikaty "Zielonej Flagi". Wyróżnienia te są przyznawane szkołom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu. Zgłoszenia można nadsyłać do końca kwietnia 2008.


Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymają szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”.

„Zielona Flaga” jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools (www.eco-schools.com). Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 44 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę.

Szkoły, które chcą ubiegać się o tytuł LCAE i Wyróżnienie „Zieloną Flagę” proszone są w pierwszej kolejności o przesłanie formularza przystąpienia do aplikowania o certyfikat, a następnie formularza aplikacji do certyfikatu w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, oba formularze w wersji elektronicznej oraz prezentacje wprowadzającą znajdą Państwo na stronie internetowej www.ekoszkola.pl.

Formularz aplikacyjny można przesyłać do 30 kwietnia 2008 roku pocztą lub w formie elektronicznej (zdjęcie i inne załączniki musza być zeskanowane lub w wersji elektronicznej) na adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Krzyża 5/6, 31-005 Kraków, lub e-mail: urszula.ptasinska@epce.org.pl.

Wszystkie szkoły, które chcą starać się o certyfikat muszą też monitorować swoje oddziaływanie na środowisko w ciągu roku szkolnego, a posłuży im do tego kalkulator zamieszczony na stronie www.ekoszkola.pl.

Wyróżnione szkoły poza prestiżowymi tytułami Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i „Zielonej Flagi” zdobędą również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród dobędzie się na ogólnopolskiej konferencji we wrześniu 2008 w Warszawie.

 

 

Organizator:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. św.Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
tel.: 12/4302465 , e-mail: urszula.ptasinska@epce.org.pl
www: http://www.epce.org.pl, http://www.ekoszkola.pl/konkurs/