ZIELONE WROTA

Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny

Fundacja Nasza Ziemia ogłasza konkurs na przygotowanie i zorganizowanie w Pierwszy Dzień Wiosny wycieczek, wypraw lub happeningów promujących poszanowanie środowiska, do udziału w których zaproszone zostaną także lokalne społeczności i lokalne media.


Celem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkoły lokalnych aktywności (np. happeningów, przemarszów, lekcji otwartych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności. Zajęcia mają promować oszczędność surowców, energii, odzysk oraz zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym.

Konkurs dostępny jest dla wszystkich: od uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, przez grupy formalne (drużyny harcerskie, koła turystyczne itp.) do grup nieformalnych (np. grupa przyjaciół).

 

Co należy zrobić?

1. należy przygotować i przeprowadzić happening lub inne wydarzenie (przemarsz, lekcja otwarta itp.) promujące  oszczędność surowców, energii, odzysk, zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym  oraz poszanowanie środowiska;
   2. wydarzenie ma być zrealizowane pod nazwą „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”;
   3. działanie angażuje uczniów (lub innych uczestników, np. harcerzy czy członków koła) własnej grupy, ale skierowane jest do całej społeczności lokalnej;
   4. wydarzenie musi być nagłośnione i relacjonowane przez lokalne media (gazeta, radio, serwis internetowy itp.);
   5. opis wydarzenia i dokumentację z jego przeprowadzenia (zdjęcia, realcje z mediów itp.), opracowane w dowolnej formie należy przesłać do 4 kwietnia 2008 roku do Fundacji Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa.

 

Ze względu na Święta Wielkanocy przypadające w tym roku tuż po 21 marca, wydarzenia konkursowe nie muszą mieć miejsca dokładnie Pierwszego Dnia Wiosny - mogą odbywać się również tydzień przed i po świętach, pod warunkiem że sprawozdanie dotrze do Fundacji w wyznaczonym terminie.

 

Więcej informacji na stronie: www.sprzatanieswiata-polska.pl/ekowiosna

 

Organizator:

Fundacja Nasza Ziemia

ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa