ZIELONE WROTA

4.03.2008

1 % podatku na ekologię!

Każdy rozliczając się z podatku za 2007 rok może przekazać 1 % swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do wsparcia działań proekologicznych.


Jest to łatwe i nic nie kosztuje podatnika.

 

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, a Urząd Skarbowy sam przeleje 1% na konto wskazanej Organizacji Pożytku Publicznego.


Przekaż 1 % swojego podatku na edukację ekologiczną!

 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną mieszkańców
Polski północno-wschodniej.

 

Na końcu zeznania podatkowego PIT należy wpisać kwotę równą 1% podatku, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół (kwota podatku pomnożona przez 0,01) oraz wpisać dane Organizacji Pożytku Publicznego:
Nazwa OPP: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”
Numer KRS: 0000035071


Dziękujemy za wsparcie.

 

Przykład obliczenia kwoty 1% z podatku:
jeśli kwota wyliczonego podatku wynosi: 2432 zł
to mnożymy: 2432 zł x 0,01 = 24,32 zł
i zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli w naszym przypadku: 24,30 zł – taką kwotę wpisujemy w odpowiednią rubrykę na końcu formularza PIT jako 1% swojego podatku przeznaczoną dla Organizacji Pożytku Publicznego. To wszystko.

 


 


16.09.2008

Wszyscy tkwimy w kulturze masowego konsumpcjonizmu. Kupujemy coraz więcej i więcej. Pochłonięci szaleństwem zakupów nie zauważamy jednak wielu negatywnych zjawisk, które niosą one za sobą. Jednym z nich jest problem odpadów. W jednym z najbliższych dni odpuść sobie zakupy – przyłącz się do corocznej akcji Sprzątania Świata.


 

10.09.2008

Wigierski Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej akcji Sprzątania Świata 19 września 2008 roku.