ZIELONE WROTA

"Podlasie - ludzie, przyroda, kultura"

Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowa KRYNKA zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Podlasie - ludzie, przyroda, kultura".


Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od 01.03.2008 roku do dnia 31.10.2008roku.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2008 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać osobiście i samodzielnie zdjęcie o tematyce objętej Konkursem. W zamyśle organizatorów powinna ona nawiązywać do różnorodności kulturowej i przyrodniczej Podlasia.

 

Przewidziane nagrody:
I nagroda - sprzęt fotograficzny o wartości 2 tys. złotych,
II nagroda - sprzęt fotograficzny o wartości 1,5 tys. złotych,
III nagroda -sprzęt fotograficzny o wartości 1 tys. złotych.

 

Ponadto uczestnicy otrzymają albumy fotograficzne autorstwa fotografików podlaskich.

 

Po zakończeniu konkursu wyróżnione prace a także inne najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania dorobku konkursowego w formie albumu.


 

Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa KRYNKA
Plac Jagielloński 6
16-120 Krynki
tel./fax (085) 722 84 53
e-mail: biuro@krynka.pl