ZIELONE WROTA

30.11.2007

Co słychać u łosi?

Koniec jesieni i początek zimy to czas zrzucania poroży u łosi. Dotyczy to zwłaszcza starych byków, które wcześniej niż młode pozbywają się rosoch.


Rosochy czyli poroże łosia mogą mieć formę rozgałęzioną (na wzór wieńca jelenia) - wtedy nazywamy byka badylarzem- lub formę szerokich płyt kostnych z mniejszymi odnogami (pasynkami) - wówczas byk nosi miano łopatacza. Ta druga jest rzadziej spotykana. Bywają też formy pośrednie tzw. półłopatacze. W pełni wykształcone poroże łoś nosi stosunkowo krótko  - około 3 miesiące - w okresie rui. Po zakończeniu godów (bukowiska)  ustaje u byka działalność hormonów płciowych a wzmagają działalność hormony wzrostu. Organizm zaczyna tworzyć strefę rozkładu substancji kostnej w miejscu między żywą tkanką czaszki (możdżeniami) a martwą tkanką kostną poroża. Pod wpływem ciężaru lub uderzenia rosochy odpadają. Na ich miejscu zaczynają wyrastać nowe i cykl tzw. nasadzania lub nakładania poroża rozpoczyna się od nowa.

(P. Tałałaj, Biebrzański Park Narodowy) 

 

 

Zrzut łosia - jedna rosocha
Łoś tuż po zrzuceniu prawej rosochy


8.09.2008

Każdy z nas jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne na Ziemi. Zacznij już dziś przestrzegać dekalogu klimatycznego.


 

5.09.2008

Zapraszamy do zaglądania na strony portalu www.ekoedu.uw.edu.pl, na których sporo się dzieje.