ZIELONE WROTA

Wystawa "Tiry na tory"

Pomysł "tiry na tory", a dokładniej "towary na tory" realizowany jest od 11 lat. Głównym celem organizatorów inicjatywy była chęć pomocy mieszkańcom miast i miasteczek, przez które rocznie przejeżdża tysiące tirów. Od tej pory problem urósł jeszcze bardziej.


W Galerii Samorządowej, w budynku Urzedu Marszałkowskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, prezentowana jest wystawa „Tiry na tory”.

 

Celem wystawy jest zaprezentowanie idei przewozu ciężarówek tranzytowych koleją przez Polskę, w oparciu o doświadczenia innych krajów. Zdaniem organizatorów realizacja pomysłu pozwoliłaby na zmniejszenie ilości wypadków oraz zanieczyszczeń powietrza i powodowanych przez nie chorób.

Wystawa przedstawia problemy generowane przez ruch kołowy i sposoby ich rozwiązywania w prosty i przystępny sposób. Składa się ona z trzech systemów typu orginal, oraz jednego typu network. Na treść wystawy składają się zdjęcia (zarówno z Polski, jak i z Europy), wykresy i opisy, które ułatwiają zrozumienie problemu i proponowanych rozwiązań.

Wystawę moża oglądać do 14 sierpnia.

 

Więcej informacji i zdjęcia na stronach:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/samorzad/_Tiry_na_tory_w_Galerii_Samorzadowej.htm

 

 

***********************

"TIR-y na tory!" jest oddolną, obywatelską i nieformalną inicjatywą, skupiającą zarówno zwykłych obywateli, jak i komitety mieszkańców, stowarzyszenia, instytuty, samorządy, grupy nieformalne, redakcje pism oraz firmy z całego kraju, zainteresowane osiągnięciem celów, które postawiła przed sobą Inicjatywa. Całość działań jest koordynowana przez Instytut Spraw Obywatelskich.


Cele Inicjatywy "TIR-y na tory!":

1. Poprawa jakości życia setek tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed degradacją tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych.

2. Zmniejszenie korków drogowych oraz ograniczenie degradacji nawierzchni dróg publicznych.

3. Ochrona środowiska, w szczególności ocalenie przed zniszczeniem ostatnich enklaw dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu.

Zdaniem przedstawicieli inicjatywy, podstawowym warunkiem, aby osiągnąć wyżej wymienione cele, jest przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje, co znajduje swój wyraz w haśle „TIR-y na tory”.

Kontakt
Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane wyrażeniem poparcia petycji do polskiego rządu lub wsparciem bieżących działań Inicjatywy „TIR-y na tory!” prosimy o kontakt:
Instytut Spraw Obywatelskich
Sekretariat Inicjatywy „TIR-y na tory!”
ul. Więckowskiego 33/126
90-734 Łódź
tel./faks: (042) 630-17-49
e-mail: iso@iso.edu.pl
strona internetowa: http://www.tirynatory.pl