ZIELONE WROTA

Program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 16-26 lat, pragnące pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i świadomość ekologiczną ich społeczności lokalnej do udziału w programie Zielone Brygady – program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych.


W Programie mogą wziąć udział grupy formalne i nieformalne (na potrzeby programu zwane Grupami Lokalnymi) angażujące młodzież (najlepiej co najmniej 5 osób). W działalność grupy lokalnej mogą angażować się także przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów innych sektorów życia społecznego i ekonomicznego. Najciekawsze przedsięwzięcia uzyskają bezpłatną pomoc specjalistów w zakresie realizacji projektów oraz możliwość bezpłatnej promocji podejmowanych działań w ogólnopolskim portalu zb.eco.pl i na łamach miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo Ekologów” Okres realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż do 15 października 2007 r. Do 30 czerwca można zgłaszać planowane przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje można także uzyskać drogą mailową: aktywizacja@zb.eco.pl. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.zb.eco.pl