ZIELONE WROTA

Rajska Dolina

W ramach projektu realizowanego przez SiSG im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz przy współpracy z Fundacją Biebrzańską ze środków Unii Europejskiej - Program LEADER + został wydany pierwszy numer bezpłatnego biuletynu pt."Rajska Dolina" w składzie 300 egzemplarzy.


Jest to biuletyn informacyjny, którego odbiorcami są osoby niepełnosprawne i ich rodziny z gminy Lipsk. Zawiera on informacje dotyczące życia wspólnoty lokalnej jaką jest gmina Lipsk, oraz opisy ciekawych miejsc czy też zdarzeń występujących w tej lokalności społecznej. Pismo jest współredagowane przy pomocy osób niepełnosprawnych oraz innych osób zamieszkałych na tamtych terenach. Pierwsze egzemplarze dotarły już bezpośrednio do mieszkańców gminy Lipsk. W najbliższym czasie zostanie wydany drugi numer biuletynu. Więcej informacji na stronie: www.sisg.org.pl